Osiguranje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti Hrvatske zaklade za znanost

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 54. sjednici održanoj 20. travnja 2023. godine donio je Odluku o usvajanju dokumenta „Osiguranje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/23-02/08; Ur.broj: 400-03-01/01-23-3). Dokument je izrađen u skladu s preporukama udruženja Science Europe, a u njemu se utvrđuje pozicija HRZZ-a prema osiguranju ravnopravnosti pristupa financiranju u znanosti i visokom obrazovanju za sve, u okviru sfere njegova djelovanja.

Navedeni dokument izrađen je temeljem Izvješća o zastupljenosti spolova na natječajima Hrvatske zaklade za znanost Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti u razdoblju od 2013. do 2021. godine te osvrta na izvješće i popisa prijedloga kojima bi se unaprijedila ravnopravnost, a koje su pružili znanstvenici – sudionici Uvodne radionice o ravnopravnosti spolova u organizaciji HRZZ-a.

U izradi Plana korišteni su dokumenti: UN-ova Agenda 2030., A new ERA for Research and Innovation (Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci, 2020.), publikacija She Figures 2021: tracking progress on the path towards gender equality in research and innovation (Europska komisija, 2021.), Practical Guide to Improving Gender Equality in Research Organisations (Science Europe, 2017.) te dokumenti Državnog zavoda za statistiku.

Dokument je dostupan ovdje.