Održane informativne radionice za natječaj IP-2022-10 u Splitu i Rijeci

U utorak, 5. srpnja 2022. održana je radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na otvoreni HRZZ-ov natječaj IP-2022-10 sa Sveučilišta u Splitu. Osim djelatnica Zaklade, koje su prisutne upoznale sa uvjetima natječaja i načinom provedbe, na radionici je, kao član panela HRZZ-a, sudjelovao i prof. dr. sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta u Splitu, koji je dao osvrt o postupku vrednovanja prijava istraživačkih projekata, dok je prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir, također s Medicinskog fakulteta u Splitu, sudionicima predstavila iskustvo prijave i provedbe projekta financiranog od strane Zaklade.

U srijedu, 6. srpnja 2022. informativna radionica održana je i na Sveučilištu u Rijeci. U ime HRZZ-ovih panela sudjelovao je prof. dr. sc. Dean Crnković s Fakulteta za matematiku, dok su sa strane voditelja projekata svoja iskustva prenijeli doc. dr. sc. Ilija Brizić i prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš (oboje Medicinski fakultet), prof. dr. sc. Marko Čanađija (Tehnički fakultet) te prof. dr. sc. Luca Malatesti (Filozofski fakultet).

Popis sljedećih informativnih radionica dostupan je ovdje.