Održana završna konferencija projekta TOURCRO

U petak, 7. srpnja 2023. na Ekonomskom institutu u Zagrebu održan je skup “Utjecaj turizma na tržište nekretnina: Kako učiniti turizam održivim?” u sklopu kojeg su prezentirani rezultati istraživačkog projekta IP-2019-04-7386 “Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – TOURCRO“.

Gotovo četiri godine istraživački tim predvođen prof. dr. sc. Maruškom Vizek istraživao je načine na koji različiti aspekti turističke aktivnosti, kao što su intenzitet turističke potražnje, sezonalnost turizma, ranjivost jedinica lokalne samouprave na turističku aktivnost, struktura smještajnih kapaciteta i proces konverzije stambenih jedinica u smještajne jedinice za kratkoročni turistički najam, mogu imati utjecaj na formiranje cijena i priuštivosti stambenih nekretnina u jedinicama lokalne samouprave, adresirajući time veoma aktualnu i za Republiku Hrvatsku vrlo važnu temu. U sklopu projekta do sada su objavljena četiri znanstvena rada, i to u prestižnim svjetskim znanstvenim časopisima iz područja turizma.

U provedbi projekta uz voditeljicu prof. dr. sc. Vizek sudjeluju i dr. sc. Tajana Barbić s Ekonomskog instituta, Zagreb, prof. dr. sc. Nebojša Stojčić sa Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Josip Mikulić, izv. prof. dr. sc. Anita Čeh Časni i asistentica Josipa Filić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dvoje suradnika iz inozemstva (prof. dr. sc. James Payne i dr. sc. Ivana Logar).

U prvom radu nastalom u okviru projekta The effect of tourism activity on housing affordability i objavljenom u prestižnom časopisu Annals of Tourism Research, autori su pokazali da svi promatrani čimbenici negativno utječu na priuštivost stanovanja, pri čemu je najveći negativni utjecaj (gotovo deset puta veći od ostalih) zabilježen kod čimbenika sezonalnosti. Drugim riječima, što je turistička sezona u nekoj lokalnoj jedinici koncentriranija (tj. kraća), veća je vjerojatnost da će te lokalne jedinice imati smanjenu priuštivost stanovanja u odnosu na lokalne jedinice u kojima turistička sezona traje dulje. Valja istaknuti da je ovaj članak od objavljivanja preuzet više od 10.000 puta, što je za znanstvene radove jako velik broj. Autori su također dobili pohvalu što je rad dostupan u slobodnom pristupu i što su u njemu adresirani Ciljevi održivog razvoja (SDGs) Ujedinjenih naroda koji se tiču blagostanja lokalne zajednice. Osim ovoga, autori su za ovaj rad 2023. dobili i nagradu za najbolji rad na konferenciji Europske udruge urbanističkih istraživanja (EURA) održanoj u Reykjaviku.

Rad Spatial spillovers of tourism activity on housing prices: The case of Croatia objavljen je 2022. u uglednom znanstvenom časopisu iz područja ekonomije Tourism Economics. Rezultati empirijske analize sugeriraju da su i povećanje intenziteta turističke potražnje i veći udio obiteljskog smještaja u ukupnim turističkim smještajnim kapacitetima u lokalnim jedinicama povezani sa povećanjem cijena stanova u tim jedinicama, no uvjerljivo najveći utjecaj na povećanje cijena stanova ima povećanje udjela stambenog fonda koji se koristi u svrhu turističkog smještaja. Empirijska analiza je također pokazala da se učinci intenzivnije turističke aktivnosti na rast cijena stanova ne zadržavaju samo u jedinicama lokalne samouprave u kojima se odvija turistička aktivnost, nego se oni šire prvo na okolne lokalne jedinice, a zatim i na čitavu državu. Taj rezultat sugerira da se cijene nekretnina u dijelovima zemlje koje se ne bave turizmom također povećavaju kao posljedica konverzije stambenih jedinica u jedinice za turistički najam u dijelovima zemlje koje se bave turizmom.

U istom časopisu (Tourism Economics) 2023. objavljen je rad The impact of the tourism accommodation composition on housing prices: The case of Croatia. U njemu se istražuje kako promjena u strukturi smještajnih kapaciteta (hotelski odnosno obiteljski smještaj) utječe na cijene stambenih nekretnina u jedinicama lokalne samouprave u razdoblju od 2012. do 2021. godine. Rezultati empirijske analize još su jednom potvrdili da su i intenzitet turističke potražnje i konverzija stambenih jedinica u jedinice za turistički najam povezane s rastom cijena stanova u jedinicama lokalne samouprave. Pri tome je utjecaj intenzivnije konverzije stanova u jedinice za turistički najam na rast cijena stanova deset puta veći u odnosu na utjecaj koji intenzivnija turistička potražnja ima na povećanje cijena stanova.

Rad High season, low growth: The impact of tourism seasonality and vulnerability to tourism on the emergence of high-growth firms objavljen je 2021. godine u jednom od najprestižnijih znanstvenih časopisa iz područja turizma Tourism Management. Empirijska analiza provedena u tom radu sugerira da i izrazita turistička sezonalnost i povećana ranjivost na turističku aktivnost smanjuje pojavu brzorastućih poduzeća u lokalnim jedinicama, što sugerira da neuravnotežena turistička aktivnost utječe na smanjenje poslovnih i poduzetničkih prilika u lokalnim jedinicama koje bilježe takvu turističku aktivnost.

Još jedan rad proizašao iz projekta je u postupku recenzije, a u njemu se istražuje utjecaj promjene udjela obiteljskog smještaja u ukupnim turističkim smještajnim kapacitetima na migracijske uzorke u turistički intenzivnim i turistički neintenzivnim jedinicama lokalne samouprave Republike Hrvatske. Asistentica Josipa Filić, koja je zaposlena u okviru HRZZ-ova Projekta razvoja karijera mladih istraživača, će u okviru projekta izraditi doktorsku disertaciju na temu međupovezanosti priuštivosti stanovanja i fertiliteta.

Nakon prezentacije ovih rezultata uslijedila je panel rasprava, na kojoj su sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine mr. sc. Željko Uhlir, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije Ministarstva turizma i sporta Slavko Štefičar, predsjednik Udruge poslodovaca u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović i prorektor Sveučilišta u Dubrovniku te suradnik na TOURCRO projektu prof. dr. sc. Nebojša Stojčić. Svi sudionici panel rasprave u nekoliko su navrata istaknuli da upravo rezultati ovakvih znanstvenih istraživanja trebaju služiti kao podloga pri donošenju zakona, smjernica i strategija u području održivog turizma, prostornog planiranja te demografskih i poreznih politika.