Održana završna konferencija projekta IRCiS

U petak, 12. svibnja 2023. u prostorijama Veleučilišta Edward Bernays u Zagrebu održana je završna konferencija projekta IZHRZ0_180568 „Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj” (IRCiS)

Projekt je financiran u okviru Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (CSRP), koji zajednički financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Swiss National Science Foundation (SNSF) sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Projekt se provodi od 1. rujna 2019. Voditeljica hrvatske istraživačke grupe je izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), a projekt se provodi u suradnji s istraživačkom grupom sa Sveučilišta u Laussanei pod vodstvom prof. Fabrizia Butere.

Projekt IRCiS bavi se integracijom ranjive skupine djece izbjeglica u osnovne škole te programima poticanja tolerancije i prihvaćanja različitosti. U okviru projekta provedene su brojne intervencije i dizajnirani edukacijski programi kako u u školama koje već pohađaju učenici izbjeglice tako i u školama u kojima se tek očekuje dolazak izbjeglica s ciljem razvijanja pozitivnih stavova domicilne djece prema djeci izbjeglicama. 

Završnoj konferenciji je, osim predstavnika znanstvene zajednice i švicarskih donatora, prisustvovao i velik broj nastavnika i stručnog osoblja osnovnih škola uključenih u projekt. 

Povodom završne konferencije istraživački tim projekta izradio je Priručnik za provedbu radionica suradničkog učenja i zamišljenog kontakta (dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku), u kojem su opisane teorijske postavke projekta kao i konkretne radionice koje su provedene u osnovnim školama diljem Hrvatske te stavovi hrvatskih osnovnoškolaca prema djeci izbjeglicama. 

U okviru projekta zaposlene su i dvije doktorandice (Nikolina Stanković i Antonija Vrdoljak), čije se obrane disertacija uskoro očekuju. Dodatne informacije o projektu dostupne su na mrežnoj stranici projekta: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/ircis.