Održana informativna radionica za natječaj DOK-2021-02

U četvrtak, 28. siječnja 2021. održana je informativna radionica za otvoreni natječaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, rok DOK-2021-02. Radionica je održana u virtualnom obliku putem platforme Zoom.

Na radionici su djelatnici Zaklade održali prezentaciju o uvjetima za prijavitelje te postupcima prijave, vrednovanja i provedbe, nakon čega su sudionici imali priliku postavljati pitanja. Osim djelatnika Zaklade na radionici je sudjelovao i doc. dr. sc. Maroje Sorić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, znanstvenik iza kojega je već nekoliko uspješnih prijava na prethodne natječaje i koji je sudionicima dao korisne savjete za prijavu iz perspektive mentora.

Radionici je prisustvovalo više od 100 sudionika, među kojima su bili kandidati za mentora, potencijalni budući doktorandi te administrativno osoblje znanstvenih organizacija.

Podsjećamo da je rok za prijavu na natječaj DOK-2021-02 u EPP sustav Zaklade 16. veljače u 13:00.