Održan Mini simpozij povodom završetka uspostavnog projekta DeValApp

Dana 8. rujna 2023. godine u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu održan je Mini simpozij pod nazivom „Zagađivala unutarnjih prostora”. Glavni cilj simpozija bio je prikazati rezultate projekta UIP-2017-05-6713 „Razvoj, validacija i primjena analitičkih metoda za određivanje PBDE-a (DeValApp) voditeljice dr. sc. Darije Klinčić.

Projekt je započeo 2018. godine u sklopu programa „Uspostavni istraživački projekti” s glavnim ciljem osnivanja novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika koji će se baviti inovativnim istraživačkim temama. Svrha projekta bila je razviti i validirati analitičke metode za određivanje specifičnih kongenera polibromiranih difenil-etera (PBDE) u složenim uzorcima kućne prašine i ljudskog mlijeka. Rezultati o razinama i raspodjeli spojeva PBDE u uzorcima prvi su takve vrste u Hrvatskoj te su dalje korišteni za procjenu izloženosti opće populacije spojevima PBDE.

Projektni tim uspješno je izvršio sve zadatke postavljene radnim planom, te u suradnji s drugim grupama dodatno proširio svoja istraživanja. Do sada su rezultati projekta objavljeni u 11 znanstvenih radova (od kojih je 9 objavljeno u časopisima koji se nalaze u prvom kvartilu kategorije prema Journal Citation Reportu), 20 simpozijskih sažetaka, 1 doktorskom radu, 1 diplomskom radu i 1 letku namijenjenom općoj populaciji. Tijekom trajanja projekta članovi tima sudjelovali su u nekoliko desetaka specijaliziranih edukacija radi stjecanja novih znanja i vještina, ali i prenosili vlastita znanja kroz vođenja studentskih praksi, predstavljanja rezultata projekta te približavanje znanosti široj populaciji, uključujući i najmlađe (djeca u vrtićima i osnovnim školama). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dva puta je podržala ovaj projekt svojim potporama, a članovi tima dobitnici su dvije nagrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za publikacije.

Izneseni rezultati pokazuju uspješnost ovog projekta, ali njegova najveća vrijednost je formirana istraživačka grupa i stvorena znanstvena podloga koja omogućava daljnjim istraživanjima da doprinesu općoj spoznaji o onečišćujućim tvarima u našem okolišu i njihovom utjecaju na ljudsko zdravlje.

Znanstveni program ovog Mini simpozija bio je podijeljen u dva dijela na kojima su predstavljeni rezultati petogodišnjeg istraživačkog projekta. Oni su uključivali koncepte razvijene tijekom provedbe projekta koji su obradili nova istraživačka područja i otvorili mogućnosti suradnje s drugim istraživačkim skupinama. Također, sudionici su imali priliku za raspravu koja je otvorila nove ideje za daljnja istraživanja različitih uzoraka iz okoliša i ljudi.

Simpoziju je prisustvovalo ukupno 50 sudionika, a tim projekta DeValApp tom je prilikom ugostio ugledne znanstvenice dr. Jelenu Živančev i dr. Natašu Đurišić-Mladenović sa Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, koje su održale inspirativna predavanja predstavljajući Horizon Europe Twinning projekt (TwiNSol-CECs) kao i njihovo iskustvo u područjima zaštite okoliša i praćenja različitih klasa onečišćivača.

Hrvatska zaklada za znanost čestita voditeljici projekta i cijelom istraživačkom timu na uspješnoj provedbi projekta i želi im puno uspjeha u daljnjem znanstvenom radu.