Obavijest za voditelje projekata o podnošenju izvješća za proteklo razdoblje

Poštovani voditelji projekata HRZZ-a,

izvanredne okolnosti u 2020. godini utjecale su na provedbu većine projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost. To se ponajprije odnosi na izmijenjene, a u nekim slučajevima i potpuno onemogućene uvjete rada na matičnim organizacijama, nemogućnost provedbe terenskih, arhivskih i eksperimentalnih istraživanja te diseminacijskih aktivnosti, a smanjen je i obim rada članova istraživačkih grupa zbog dugotrajnih bolovanja i mjera nadležnih epidemioloških službi. Dodatno, 2. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine broj 41/2020), a što je izravno utjecalo na provedbe javnih nabava te zapošljavanja na projekte.

Sve navedeno odrazilo se i na povećan broj upita i zahtjeva voditelja za izmjenama radnih i financijskih planova projekata što je Ured Zaklade nastojao i dalje nastoji pozitivno rješavati i omogućiti voditeljima provedbu istraživačkih aktivnosti u novim okolnostima. Broj primljenih zahtjeva u drugoj polovini 2020. godine prelazio je 150 zahtjeva. U ovom trenutku Zaklada financira 612 znanstvenih projekata te plaće mladih istraživača kroz „Program razvoja karijera mladih istraživača” iz Državnog proračuna, „Program razvoja karijera mladih istraživača” iz Europskog socijalnog fonda te kroz nacionalne istraživačke i uspostavne projekte. Uz redovite poslove praćenja provedbe financiranih projekata i obrade zahtjeva za izmjenama radnih i financijskih planova, Ured Zaklade u protekloj godini proveo je i dva nova natječaja (IP-CORONA te Istraživački i Uspostavni istraživački projekti 2020-02). U tijeku je ugovaranje još otprilike 100 projekata čije je financiranje odobreno natječajem IP i UIP 2020-02. Sve navedene okolnosti odrazile su se i na rad Zaklade te utjecale na poslovanje Zaklade. Posebno se to odnosi na postupak administrativne provjere i vrednovanja izvješća projekata.

Slijedom navedenoga upućujemo voditelje projekata da pri podnošenju periodičkih i završnih izvješća koja se odnose na 2020. i početak 2021. godine dostave potpunu i jasnu dokumentaciju kako bi postupak administrativne provjere i vrednovanja izvješća bio protočniji. Također, upućuju se voditelji da posebnu pozornost posvete zahtjevima za izmjene te prijedlozima radnog i financijskog plana za naredno razdoblje koji bi trebali odražavati realan i izvediv plan nastavka provedbe projekta. Pri izvještavanju o prethodnom razdoblju, a u slučaju kada nisu ostvareni svi planirani rezultati zbog izvanrednih okolnosti, voditelji se upućuju dostaviti i dodatno pojašnjenje kako bi vrednovatelji imali bolji uvid u provedbu projekta te kako bi mogli dati preporuke za njegov nastavak.

Koristimo ovu priliku da sve naše voditelje zamolimo za strpljenje i suradnju u godini u kojoj će se uzajamno razumijevanje još jednom pokazati kao ključ dobre i uspješne suradnje.

Za sva pitanja smo Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

dr. sc. Irena Martinović Klarić
izvršna direktorica
Hrvatska zaklada za znanost