Obavijest voditeljima projekata o dinamici isplate sredstava i prihvatljivim troškovima

Hrvatska zaklada za znanost od 1. siječnja 2022. godine postala je proračunski korisnik zbog čega su potrebne i prilagodbe u načinu praćenja financiranih projekata te dinamici isplate sredstava.

Upravni je odbor na svojoj 20. sjednici održanoj 25. ožujka 2022. godine donio odluku (Klasa: 120-02/22-02/05, Ur. broj: 63-02/01-22-11) prema kojoj se isplate projekata moraju provesti u onim kalendarskim godinama kako je planirano Ugovorom o dodjeli sredstava. Navedeno se primjenjuje i na zahtjeve voditelja za mirovanje projekta koji se mogu odobriti iznimno, u slučaju dugotrajne odsutnosti voditelja projekta.

Nadalje, Odlukom Upravnog odbora (Klasa: 120-02/22-02/05, Ur. broj: 63-02/01-22-10) interni računi za sve kategorije troškova više nisu prihvatljiva dokumentacija na HRZZ projektima. Navedeno se primjenjuje od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama HRZZ-a. Interni računi izdani nakon 22. travnja 2022. godine neće se moći prikazati u financijskom izvješću. Napomena: Ova odluka ne primjenjuje se za trošak školarine za doktorande zaposlene na matičnoj ustanovi. U tom slučaju, računu za školarinu treba pridodati odluku matične ustanove prema kojoj ona naplaćuje trošak doktorskog studija svojim zaposlenicima.