Obavijest voditeljima projekata HRZZ-a o financiranju troškova objave radova s otvorenim pristupom

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na 196. sjednici, održanoj 29. travnja 2021. godine, donio je odluku (Klasa: 120-02/21-02/09; Ur. broj: 63-02/01-21-41) kojom se odobrava povećanje troška objave radova s otvorenim pristupom isključivo u vrhunskim časopisima.

Navedenom Odlukom odobrava se povećanje ograničenja ove vrste troška na projektu s 10.000,00 kuna na 15.000,00 kuna po projektnoj godini kako bi se omogućila objava većeg broja znanstvenih radova s otvorenim pristupom u vodećim međunarodnim časopisima, najvišeg kvartila, u kojima je voditelj projekta ili suradnik/član istraživačke grupe glavni ili dopisni (corresponding) autor u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science, DOAJ ili Scopus).

Navedena Odluka odnosi se na trošak u financijskom planu prikazan u kategoriji 4. Diseminacija i suradnja, za programe „Uspostavni istraživački projekti” i „Istraživački projekti” uključujući i bilateralne i multilateralne istraživačke projekte te „Partnerstvo u istraživanjima” te ne utječe na ostala ograničenja iste kategorije propisana Uputama i/ili Natječajem na kojem je projekt financiran.