Obavijest voditeljima projekata HRZZ-a o financiranju troškova kotizacije za sudjelovanje na online konferencijama

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na 193. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donio je odluku (Klasa: 120-02/21-02/06; Ur. broj: 63-02/01-21-5) kojom se odobrava financiranje troškova kotizacije za sudjelovanje na online konferencijama za veći broj suradnika/članova istraživačke grupe.

Navedenom odlukom omogućuje se financiranje troškova kotizacije za sudjelovanje na online radionicama za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za više članova ako se radi o mladim istraživačima koji su suradnici na projektu/članovi istraživačke grupe i ako svi aktivno sudjeluju izlaganjem ili (plenarnim) predavanjem.

Ostali prihvatljivi troškovi vezani za sudjelovanje na konferencijama navedeni su u Uputama za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća. Navedena odluka odnosi se na troškove u financijskom planu, prikazane u kategoriji 4. Diseminacija i suradnja, za programe „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“ te ne utječu na druga ograničenja iste kategorije propisana Uputama i/ili Natječajem na kojem je financiran pojedini projekt.