Obavijest o prihvatljivosti troškova na projektima koje financira Hrvatska zaklada za znanost

Upravni je odbor na svojoj 26. sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donio odluku (Klasa: 120-02/22-02/12, Ur. broj: 63-02/01-22-13) kojom se odobrava pravdanje troškova putem internih računa za sljedeće usluge unutar iste organizacije:

  • troškove nastale kod uzgoja životinja i biljaka (troškovi štale, staklenika i sl.) na kojima se provodi znanstveno istraživanje
  • kotizacije članovima istraživačke grupe kada je organizator konferencije ustanova na kojoj se projekt provodi
  • troškove usluga unutar iste organizacije na opremi koja nije navedena u Potpori institucije, za koje na projektu nisu osigurana sredstva za: potrošni materijal, servis i nadogradnju, te da nije obavljena na opremi čiju je nabavu financirao HRZZ.


Da bi se smatrali prihvatljivima, interni računi moraju biti potpisani od strane voditelja projekta čime voditelj jamči da se isti odnose isključivo na neke od gore navedenih troškova.