Obavijest o odluci Upravnog odbora od 28. svibnja 2020.

Upravni odbor Zaklade na svojoj 170. sjednici donio je odluku temeljem koje voditelji HRZZ projekata i čelnici znanstvenih organizacija nisu više dužni ishoditi prethodnu suglasnost za zapošljavanje od MZO-a RH, a sve sukladno uputi MZO-a.

Obavijest o odluci UO-a nalazi se u nastavku.