Obavijest o nemogućnosti povećanja ukupno ugovorenog iznosa projekata

Hrvatska zaklada za znanost je od 1. siječnja 2022. godine postala proračunski korisnik te je zbog navedenog došlo do promjena u financijskom poslovanju HRZZ-a te korištenju sredstava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata.

Upravni odbor HRZZ-a na svojoj 18. sjednici donio je odluku (Klasa: 120-02/22-02/03 Ur. Broj: 63-02/01-22-8) prema kojoj se ne mogu razmatrati zahtjevi za povećanje ukupno ugovorenog iznosa projekata do kojih je najčešće dolazilo zbog produženja zaposlenja mladih istraživača zaposlenih na projektu. Povećanje se može odobriti iznimno, samo ukoliko dođe do zakonskog uvećanja osnovice plaće i materijalnih prava u državnim i javnim službama.

Zbog navedenoga, ukupan iznos financiranja projekta ne može se mijenjati. Zahtjevi za produženjem trajanja projekta te trajanja ugovora mladog istraživača razmatrat će se samo u okviru ukupnog ugovorenog iznosa financiranja projekta.