Novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

28. svibnja 2022. na snagu je stupio novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/2022), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2022. Stupanjem ovog Zakona na snagu prestaje mandat dosadašnjoj izvršnoj direktorici Zaklade izv. prof. dr. sc. Ireni Martinović Klarić. Odlukom Upravnog odbora Zaklade (Klasa: 120-02/22-02/10, Ur. broj: 63-02/01-22-1) izv. prof. dr. sc. Martinović Klarić imenovana je vršiteljicom dužnosti Upravitelja Zaklade do imenovanja novog Upravitelja Zaklade, koji će biti odabran temeljem javnog natječaja.

Službeni tekst Zakona može se pronaći ovdje.