prof. dr. sc. Astrid Krmpotić

Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju

Šifra projekta: IP-2018-01-9086
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Trajanje projekta: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2022.
Web stranica projekta

Humani citomegalovirus (HCMV) je vodeći virusni uzročnik kongenitalnih infekcija. Infekcija HCMV-om središnjeg živčanog sustava (SŽS) tijekom razvoja može rezultirati s trajnim neurološkim posljedicama, uključujući oštećenje mozga, senzoneuralni gubitak sluha i mentalnu retardaciju. Visoka učestalost posljedica kongenitalne infekcije HCMV-om te insuficijentna antivirusna terapija u perinatalnom periodu čine razvoj cjepiva za HCMV jednim od najvažnijih prioriteta moderne medicine. Citomegalovirusi (CMV) su specifični za vrstu te je infekcija miševa mišjim CMV-om (MCMV) najčešće korišteni model HCMV-infekcije. Budući su novookoćeni miševi razvojno usporedivi sa humanim fetusima u drugom trimestru trudnoće, infekcija novookoćenih miševa MCMV-om koristi se kao model kongenitalne infekcije HCMV-om.

NKG2D je snažan aktivacijski receptor stanica NK, čija se važnost očituje i u činjenici da su i HCMV i MCMV razvili brojne mehanizme za izbjegavanje kontrole posredovane NKG2D. Mi smo identificirali i karakterizirali proteine MCMV-a koji negativno reguliraju izražavanje NKG2D-liganada MULT1, RAE-1 i H60 te pokazali da su mutante MCMV-a kojima nedostaje bilo koji od inhibitora NKG2D-a atenuirane in vivo zbog snažne kontrole stanicama NK. Budući da je NKG2D ujedno i kostimulacijski receptor CD8 limfocita T, virusni inhibitori NKG2D liganada važni su i za reguliranje antivirusnog odgovora limfocita T. Stoga bi se insercija liganda za NKG2D u genom CMV-a mogla koristiti kao novi pristup u dizajniranju cjepiva koja su usmjerana indukciji odgovora CD8 limfocita T. Kombinirali smo ovaj pristup s delecijom virusnog imunosubverzivnog gena i konstruirali rekombinantni MCMV u kojem je NKG2D ligand RAE-1g ubačen u genom MCMV-a na mjesto njegovog virusnog inhibitora, te pokazali da je ovaj rekombinantni virus  jako atenuiran in vivo, ali u isto vrijeme potiče snažan i dugotrajan imuni odgovor. U sklopu ovog projekta konstruirali smo rekombinante MCMV koji izražavaju druga dva NKG2D liganda, MULT1 i H60, te testiramo mogućnost korištenja rekombinantnih CMV-a koji izražavaju različite NKG2D ligande kao cjepiva protiv kongenitalne infekcije CMV-om. Testiramo njihovu imunogeničnost, odnosno sposobnost induciranja protuvirusnih protutijela i CD8 limfocita T kao i njihov protektivni kapacitet. Ispitujemo i sigurnost primjene ovih virusa kao cjepiva u imunokompetentnim i imunodeficijentnim domaćinima kao i na modelu novookoćenih miševa. Konačni cilj ovog projekta je dizajnirati rekombinantno CMV cjepivo koje je sigurno i jako atenuirano i u imunološki nezrelom domaćinu, a u isto vrijeme inducira  dugotrajan protektivan imuni odgovor.

Astrid Krmpotić rođena je 1964. godine u Vinkovcima. Medicinski fakultet u Zagrebu završila je 1991. godine. Od 1995. godine zaposlena je na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje je 2001. godine doktorirala. U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjem patogeneze i imunobiologije citomegalovirusne infekcije, s posebnim naglaskom na ulogu virusnih imunosubverzivnih gena, kako tijekom akutne, tako i tijekom latentne infekcije. (Ko)autorica je većeg broja znanstvenih radova publiciranih u prestižnim znanstvenim časopisima (WoS: broj citata 2422, h-indeks 27). Za svoj znanstveni rad dobila je nekoliko nagrada uključujući godišnju Državnu nagradu za znanstveno otkriće.