Nove publikacije projekta CROGLAGPAR73

Rezultati istraživanja na projektu IP-2019-04-5942 „Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštinevoditeljice dr. sc. Vesne Badurine Stipčević sa Staroslavenskog instituta u Zagrebu objavljeni su u novim radovima u indeksiranim međunarodnim publikacijama.

U časopisu Društvene i humanističke studije Filozofskog fakulteta u Tuzli objavljen je članak Pariški zbornik Slave 73 (1375) i Hvalov zbornik (1404) u suodnosu autorice izv. prof. dr. sc. Tanje Kuštović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, suradnice na projektu. Rad autorice dr. sc. Vesne Badurine Stipčević Le Vite e la Traslazione di San Girolamo nei testi croato-glagolitici objavljen je u Zgodovinskom časopisu Zveze Zgodovinskih društev Slovenije.