Nove publikacije Laboratorija za hematopoezu

Iako je uspostavni HRZZ projekt UIP-2014-09-2400 „Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita” voditeljice izv. prof. dr. sc. Antonije Jurak Begonja završio još 2019., zahvaljujući njemu uspostavljen je Laboratorij za hematopoezu na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, koji bilježi vrlo uspješnu 2021. godinu u smislu zaključivanja i objave rezultata.

Jedan od radova nastalih u ovom laboratoriju nedavno je objavljen u prestižnom časopisu Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (Q1, IF 8.311), koji izdaje Američko društvo za srce (American Heart Association, AHA), a slika iz članka odabrana je za naslovnicu siječanjskog izdanja časopisa. Prva autorica članka je dr. sc. Ivana Bertović, koja je bila zaposlena u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, početkom 2021. godine je obranila doktorsku disertaciju te je sada zaposlena kao poslijedoktorand u istom laboratoriju.

Osim ovoga, tijekom 2021. objavljena su još dva rada vezana uz navedeni uspostavni projekt: Bertović et al. Developmental differences of in vitro cultured murine bone marrow- and fetal liver-derived megakaryocytes u Q2 časopisu Platelets te Bura et al. Imaging of Intracellular and Plasma Membrane Pools of PI(4,5)P2 and PI4P in Human Platelets u Q2 časopisu Life. Ana Bura je također doktorandica zaposlena u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

Čestitamo cijelom laboratoriju na ovim publikacijama.