doc. dr. sc. Ilija Brizić

NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom (NKconCMV)

Šifra projekta: IP-2018-01-4435
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Trajanje projekta: 01.12.2018. – 30.11.2022.
Web stranica projekta

Humani citomegalovirus (HCMV) je herpesvirus kojim je inficirana većina svjetske populacije. Iako ne predstavlja značajnu prijetnju zdravim osobama, ovaj virus može biti vrlo opasan za imunokompromitirane osobe (npr. kod transplantacija) i za imunološki nezrele osobe (fetusi i novorođenčad). U fokusu ovog istraživanja je infekcija citomegalovirusom (CMV) prije rođenja in utero ili tijekom rođenja (kongenitalna infekcija). Iako je javnosti relativno nepoznata bolest, najčešći je virusni uzročnik razvojnih i funkcijskih poremećaja živčanog sustava, kao što su mentalna retardacija, mikrocefalija i senzorineuralna oštećenja sluha. Prirodno-ubilačke (NK) stanice, komponenta prirođenog imunološkog sustava, su važne za kontrolu infekcije CMV-om u imunokompetentnih osoba, međutim, u potpunosti je neistraženo imaju li NK stanice ulogu u kontroli CMV-a tijekom kongenitalne infekcije te pridonose li nastanku bolesti. S obzirom da su tijekom kongenitalne infekcije inficirani i organi koji su važni za nastanak i homeostazu NK stanica, cilj je također istražiti utječe li infekcija i na same NK stanice. Kako bismo odgovorili na ova pitanja, koristimo animalni model (miš) i mišji CMV (MCMV). Naši preliminarni rezultati ukazuju da NK stanice ne pridonose značajno zaštiti od citomegalovirusa tijekom kongenitalne infekcije, ali pridonose razvoju bolesti. Također, funkcija i razvoj NK stanica su značajno narušeni po infekciji, što ukazuje da infekcija slabi kapacitet imunološkog sustava da se obrani od drugih prijetnji. Daljnji ciljevi istraživanja su odrediti mehanizme nastanka patoloških promjena, narušavanja funkcije NK stanica tijekom infekcije i testirati terapeutske pristupe kojima bi se korigirali neželjeni učinci infekcije. U tu svrhu koristimo genetičke životinjske modele, rekombinantne viruse i različite molekularne tehnike za izučavanje unutarstaničnih i međustaničnih procesa. U okviru ovog istraživanja surađujemo s nekoliko međunarodnih istraživačkih grupa iz SAD-a i Njemačke te s kliničkim centrima u Rijeci i Zagrebu.  

Očekujemo da će ovo istraživanje značajno pridonijeti razumijevanju patogeneze kongenitalne infekcije citomegalovirusom, ali i boljem razumijevanju biologije NK stanica, a posebno u patološkim uvjetima.

Doc. dr. sc. Ilija Brizić rođen je u Jajcu (BiH) 1985. godine. Nakon završenog studija Molekularne biotehnologije (UNIZG) zapošljava se u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje je i doktorirao 2016. godine. Usavršavao se u Munchenu na Sveučilištu Ludwig Maximilians  (15 mjeseci) i Washington University in St. Louis (3 mjeseca). Sudjelovao je u provođenju desetak međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata i objavio 20 znanstvenih radova. Trenutno je voditelj tri projekta i suradnik Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Za svoj znanstveni rad dobitnik je Državne nagrade za znanost, nagrade Medicinskog fakulteta u Rijeci i nagrade Hrvatskog mikrobiološkog društva.