DR. SC. NIKOLINA MOHOVIĆ

Crosstalk of TDP-43 and Optineurin in Amyotrophic Lateral Sclerosis Models

Projekt „Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije” za cilj ima istražiti dva obilježja prisutna u svim neurodegenerativnim bolestima: upalu i proteinske agregate. Između ova dva procesa postoji kompleksna veza u kojoj upala može potaknuti agregaciju proteina, a proteinski agregati mogu direktno potaknuti upalu. Mutacije optineurina, adaptorskog proteina koji ima ulogu u upalnim staničnim procesima i autofagiji, pronađene su u amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS) i frontotemporalnoj demenciji (FTD). Kako optineurin nije nađen u proteinskim agregatima, smatra se da bolesti doprinosi gubitkom funkcije. Za istraživanje uloge optineurina u neurodegeneraciji, napravili smo novi genetski model miša kojem nedostaje ubikvitin vezujuća regija optineurina (Optn 470T), što imitira mutacije nađene kod pacijenata. Cilj istraživanja je pronaći vezu između proteinskih agregata TDP-43 u ALS-u, upalnih procesa i optineurina. Urođena imunost u središnjem živčanom sustavu kontrolirana je mikroglija stanicama, jedinim imunosnim stanicama u parenhimu mozga. U istraživanjima će se poticati akutna i kronična upalna reakcija te će se usporediti aktivacija mikroglije, potencijalno nakupljanje proteinskih agregata te neurološki status u divljem soju i Optn470T miševima. Očekujemo da će nedostatak optineurina utjecati na aktivaciju mikroglije kao i pojačanu agregaciju TDP-43 proteina zbog narušene regulacije upalne reakcije i/ili autofagije te da će to doprinijeti slabijim motornim i kognitivnim funkcijama u Optn 470T miševa. Razumijevanje protektivne uloge optineurina u mehanizmu razvoja neurodegeneracije može pridonijeti razumijevanju mogućih potencijalnih terapeutskih meta u liječenju ALS-a i FTD-a.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Nikolina Prtenjača završila je diplomski studij Biotehnologija u medicini 2018. godine na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Tijekom studiranja dobila je Erasmus+ stipendiju za studenski boravak na Sveučilištu u Milanu. Od ožujka 2019. godine je zaposlena na Odjelu za biotehnologiju, gdje je upisala doktorski studij Medicinska kemija te provodi istraživanja pod mentorstvom izv. prof. Ivane Munitić. Sudjelovala na 23. Young Neuroscientist Meeting-u u Trstu (2019.) s usmenom prezentacijom te godišnjoj skupštini Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju „Crossroads in Life Sciences“ , 2019.) s posterom za koji je dijelila nagradu za 2. najbolji poster.