dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, viša znanstvena suradnica

Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi – učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije (MEDITERATRI)

Terensko uzorkovanje u vinogradu u Baštici tijekom 2019.
Šifra projekta: UIP-2017-05-1046
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet
Trajanje projekta: 01. 03. 2018. – 28. 02. 2023.
Web stranica projekta

Mediteransko područje ističe se velikom biološkom raznolikošću, ali i velikom osjetljivosti ekosustava na onečišćenja i klimatske promjene. Nedavnim istraživanjima utvrđeni su negativni učinci sintetskih kemijskih sredstava za zaštitu bilja na raznolikost kukaca, među kojima su oprašivači i predatori (koji su važni u biološkoj kontroli). Kroz projekt MEDITERATRI, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, istražujemo raznolikost kukaca i drugih člankonožaca i njihove hranidbene odnose kako bi utvrdili dobrobiti koje kukci pružaju i kako mogu doprinijeti održivom i ekološki prihvatljivom uzgoju maslina i vinove loze.

Što predatorski kukci, štrige i pauci jedu u mediteranskim poljoprivrednim ekosustavima? Kako analizirati plijen iz njihovog probavila i nakon što je obrok završio? Jesu li neki od njih zaista moćni predatori koji nam mogu pomoći da smanjimo upotrebu pesticida? Mogu li pesticidi štetno djelovati na predatore putem ishrane? Kako tehnologijom eDNA možemo utvrditi i neke rijetke i skrivene vrste?

Detaljne hranidbene odnose u prirodi danas je moguće utvrditi zahvaljujući razvoju najnovijih molekularnih tehnika DNA sekvenciranja i okolišne DNA (eDNA) koje primjenjujemo kroz projekt MEDITERATRI u analizi probavila predatora člankonožaca. Želimo utvrditi koji kukci imaju potencijal u biološkoj kontroli, postoji li prijenos pesticida putem ishrane te utjecaj primjene određenih pesticida na preživljavanje i raznolikost predatora i plijena. Također želimo utvrditi kako način gospodarenja utječe na biološku raznolikost u mediteranskoj poljoprivredi.

Strategijom „Od polja do stola“, koja je u središtu Europskog zelenog plana, EU se obavezala značajno smanjiti utrošak pesticida i povećati proizvodne površine u ekološkoj proizvodnji. Ova strategija potiče istraživanja o učinkovitosti biološke kontrole i važnosti biološke raznolikosti u zaštiti bilja, ali potiče i poljoprivrednike da se okrenu biološkim metodama zaštite, proizvodnji zdravstveno prihvatljivijih proizvoda s većom hranidbenom vrijednošću te očuvanju okoliša. U suradnji s vinarima i maslinarima Zadarske županije, utvrdili samo povezanost agrotehničkih mjera i sastava predatora člankonožaca, utjecaja na hranidbene odnose i sveukupnu biološku raznolikost. Izradili smo popis vrsta s velikim potencijalom u biološkom suzbijanju i kako doprinose održivom uzgoju maslina i vinove loze. Dosadašnje rezultate istraživanja predstavili smo na desetak međunarodnih i domaćih skupova, i objavili u najprestižnijim znanstvenim časopisima kao što je BioControl. U projektnim aktivnostima sudjeluju brojni studenti, u stručnoj praksi, izradi završnih, diplomskih i doktorskih radova. Ostvarene su suradnje sa znanstvenicima Sveučilišta u Cardiffu u Velikoj Britaniji, Masarykovog Sveučilišta u Brnu u Češkoj, Sveučilišta u Sieni u Italiji, Instituta Ruđer Bošković te Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Više o našem radu možete pronaći na mrežnoj stranici projekta i društvenim mrežama.

Ishrana kukaca in vitro
Istraživački rad u laboratoriju
Uzorkovanje potencijalnog plijena za potrebe DNA metabarkodiranja, vinograd u Baštici, 2019.
Zrikavac na maslini 2019, vreba plijen ili ga probavlja u mirovanju

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska rođena je 1973. godine u Splitu, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je zaposlena. Bavi se istraživanjima trofičkih odnosa kopnenih člankonožaca i ekologijom kukaca. Među znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu ističe se suradnja sa Sveučilištem u Cardiffu u Velikoj Britaniji tijekom poslijedoktorskog studija, te kroz UKF projekt i COST akciju. Voditeljica je kolegija „Forenzička entomologija” na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, koautorica je sveučilišnog udžbenika „Entomologija” i dobitnica je nagrade BRDO uručene od studenata PMF-a za svoj nastavni rad. Objavila je 45 znanstvenih radova te je sudjelovala na znanstvenim skupovima s preko 60 sažetaka.

Dr.sc. Lucija Šerić Jelaska, voditeljica projekta i Barbara Anđelić Dmitrović, doktorandica na projektu
Lara Ivanković Tatalović, doktorandica na projektu