Referent za računovodstvo i financije (m/ž)

Opis posla

Vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje statistička izvješća, priprema izvješća za voditelja Odjela i Izvršnog direktora, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Zaklade, provodi računovodstveno financijske poslove, vodi blagajničko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja Odjela.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.

Uvjeti

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 – završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera
 – najmanje 2 godine iskustva u radu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima
 – poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 – napredno poznavanje rada na računalu s naglaskom na Microsoft Excel i Word
 – napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije
 – visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost, pouzdanost i preciznost u radu, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerenu presliku diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Stručna sprema: Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik

Potrebne godine iskustva: 2

Jezici: Engleski (osnovno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Županija rada: Primorsko-goranska

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Objavljeno: 04.02.2019.

Rok prijave: 25.02.2019.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

U provedenom natječaju izabrana je Valentina Vitenberg.