Koordinator istraživačkih potpora 2. vrste (m/ž)

Opis posla:

Koordinator istraživačkih potpora 2. vrste u Odjelu za mlade istraživače koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje potpora i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme; s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb
Uvjeti:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

Prednost: iskustvo u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju, stečen doktorat znanosti

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema:
Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

Kategorije:
Državna služba i neprofitne organizacije
Administrativna zanimanja
Obrazovanje i znanost

Županija rada: Grad Zagreb

Objavljeno: 10.07.2019.
Rok prijave: 16.07.2019.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

U provedenom natječaju izabran je dr. sc. Dario Lečić