Administrator u Odjelu za opće poslove (m/ž)

Opis posla:

Administrator u Odjelu za opće poslove obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe voditelja odjela i ostalih djelatnika unutar odjela, poslove u vezi prijema stranaka, sastanaka, primanja i prenošenja poruka, vođenja interne evidencije i dostavne knjige, preuzimanja, urudžbiranja, prijepisa, potpisivanja i otpreme spisa, izrađuje odgovarajuće odluke, zapisnike i rješenja po nalogu ovlaštene osobe, obavlja administrativne poslove u svezi s vanjskim suradnicima Zaklade, vodi arhiv Zaklade, evidentira potrebu za uredskim materijalom te izvršava narudžbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti:

 – najmanje 1 godina radnog iskustva
 – aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 – izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel i napredno korištenje programskih paketa za administrativne poslove)
 – visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu:

 – motivacijsko pismo
 – životopis
 – neovjerene preslike svjedodžbe i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta

Potrebne godine iskustva: 1

Stručna sprema: Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Županija rada: Grad Zagreb

Objavljeno: 05.02.2019.

Rok prijave: 12.02.2019.

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

 Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

U provedenom natječaju izabrana je Maja Ban Majcenić.