DR. SC. NAJDA RUDMAN

N-glikom i genom u razumijevanju dijabetesa tipa 1

Glikozilacija je ubikvitarna enzimatska modifikacija proteina pomoću koje se kompleksne oligosaharidne strukture (glikani) dodaju na protein. Dosada je provedeno nekoliko istraživanja glikozilacijskih promjena plazmatskih proteina u dijabetesu tipa 1, s tim da su navedena istraživanja uključila odrasle ispitanike te istraživala povezanost glikozilacijskih promjena s komplikacijama bolesti. Cilj ovog istraživanja je identifikacija N-glikana plazmatskih proteina povezanih s razvojem dijabetesa tipa 1 te gena kojima su oni regulirani.

Ovo je prvo istraživanje koja će korelirati genom i N-glikom kod osoba s dijabetesom tipa 1. U tu svrhu analizirat će se polimorfizmi pojedinačnih nukleotida uz pomoć komercijalnog čipa koji uključuje polimorfizme važne za razvoj bolesti posredovanih imunološkim sustavom. N-glikani ukupnih plazmatskih proteina i imunoglobulina G analizirat će se upotrebom tekućinske kromatografije, nakon čega će se provesti genomska asocijacijska studija. Za navedeno će se upotrijebiti 1928 uzoraka izolirane DNA i krvne plazme prikupljenih unutar tri mjeseca od dijagnoze dijabetesa tipa 1 kroz Danski registar dječjeg i adolescentnog dijabetesa, kao i 244 uzorka zdravih srodnika.

Očekivani znanstveni doprinos ovog istraživanja je pronalaženje novog modela/alatke za identifikaciju djece s povišenim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 1 na temelju N-glikozilacijskih i genskih podataka. Navedeno će predložiti i nove potencijalne mehanizme uključene u nastanak dijabetesa tipa 1, što bi doprinijelo razumijevanju razvoja same bolesti te predložiti nove potencijalne terapijske mete

Mentor: prof. dr. sc. Olga Gornik (Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Najda Ruman zaposlena je kao asistentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studentica je doktorskog studija na navedenom fakultetu, na kojem je i diplomirala farmaciju 2014. godine. Područje izrade njenog doktorskog rada je glikobiologija. Sudjelovala je u izvođenju praktične nastave iz kolegija diplomskog studija farmacije i studija medicinske biokemije Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom. Tijekom doktorskog studija boravila je i stručno se usavršavala na Sveučilištu u Edinburghu (Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics) te tijekom diplomskog studija na Sveučilištu u Helsinkiju (Zavod za farmakologiju i farmakoterapiju).