Najava simpozija InspireAdriatic 2023

Na Institutu Ruđer Bošković 11. i 12. rujna 2023. održava se 1. međunarodni simpozij pod nazivom Interdisciplinary Approach to the Scientific Research of the Adriatic Sea (InspireAdriatic 2023). Simpozij se organizira u sklopu tri tekuća HRZZ projekta: “Struktura i funkcija mikrobnih zajednica kao karika koja nedostaje pri procjeni stanja okoliša u obalnim zonama pod antropogenim opterećenjem – MicroLink” (IP-2020-02-6510, voditeljica dr. sc. Ines Sviličić Petrić), “Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta – BEST ADRIA” (IP-2019-04-1956, voditeljica dr. sc. Lorena Perić) i “Međudjelovanje morskog (mikro)plastičnog otpada i metala zagađivala: mogući put od morskog okoliša do čovjeka (METALPATH)” (IP-2019-04-5832, voditelj dr. sc. Vlado Cuculić).

Jadransko more predstavlja jedinstveni morski okoliš iznimne biološke raznolikosti, koji se po svojim ključnim hidrografskim, oceanološkim, biološkim i ostalim karakteristikama razlikuje od ostatka Sredozemnog mora čiji je sastavni dio. Istovremeno Jadran predstavlja i vrlo složen i krhak ekosustav, iznimno osjetljiv na klimatske promjene, zagađenje, pretjerani izlov, i druge ljudske aktivnosti koje ometaju njegovu održivost. Simpozij je osmišljen je s ciljem povezivanja znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva koji se bave tematikom istraživanja Jadrana. Zbog brojnih izazova istraživanje i upravljanje Jadranskim morem zahtijeva interdisciplinarni pristup koji će na simpoziju biti predstavljen predavanjima koji pokrivaju područja fizike, geologije, kemije, biologije i geofizike.

Naglasak simpozija će biti upravo na aktualnim istraživačkim projektima na ovu temu koje financira Hrvatska zaklada za znanost. 

Sve informacije o programu Simpozija nalaze se na poveznici: https://inspireadriatic2023.irb.hr/.