Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo Hrvatska zaklada za znanost

Tijekom 2022. godine planirano je više poziva za dostavu projektnih prijedloga kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nadležno tijelo za NPOO, a  Hrvatska zaklada za znanost je provedbeno tijelo.

Objava Poziva očekuje se tijekom 2022. godine prema pravilima i procedurama NPOO-a. Više informacija o Pozivima i natječajna dokumentacija objavit će se naknadno, a planirani Pozivi su:

  1. Programi mobilnostiPotpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost
  2. Razvojne istraživačke potpore
  3. Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  4. Ciljana znanstvena istraživanja

Kroz Program mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost omogućit će se kratkotrajni boravak doktorskih studenata na vrhunskim institucijama u inozemstvu s ciljem umrežavanja i objave zajedničkih radova. Program mobilnosti – Potpora za odlaznu mobilnost namijenjen je istraživačima iz Republike Hrvatske koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji žele unaprijediti svoj istraživački potencijal istraživačkim radom na najboljim institucijama diljem svijeta. Program mobilnosti – Potpora za dolaznu mobilnost namijenjen je istraživačima koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji trenutačno rade u inozemstvu i žele raditi na znanstvenim institutima i sveučilištima u Hrvatskoj  s ciljem internacionalizacije i prijenosa znanja u hrvatski istraživački prostor.

Razvojne istraživačke potpore namijenjene su uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje i /ili značajnom podizanju kompetitivnosti na međunarodnoj razini ili istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Podržavaju se projekti znanstvenika  koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave Poziva koji dolaze u Hrvatsku kao i znanstvenika koji su već zaposleni u Hrvatskoj.

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti potpora je namijenjena za zapošljavanje mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (na poslijediplomskoj razini) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, što doprinosi unapređenju sustava razvoja karijera mladih istraživača.

Ciljana znanstvena istraživanja program je namijenjen poticanju vrhunskih istraživanja u suradnji poslovne i znanstvene zajednice s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Programom se podržavaju aplikativna istraživanja do faze testiranja tehnologija u laboratorijskim uvjetima (TRL 1-4).

Više informacija na: https://planoporavka.gov.hr/