Najava natječaja QuantERA 2021

QuantERA II (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) je konzorcij koji okuplja organizacije za financiranje istraživanja i koji pruža financijsku potporu za istraživanja u području kvantnih tehnologija u Europi. QuantERA II financirana je u okviru programa Europske unije za buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju (FET).

U ožujku 2021. konzorcij QuantERA II će objaviti transnacionalni poziv na podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija (Natječaj QuantERA 2021).

Predviđeni vremenski okvir natječaja:

  • Datum otvaranja natječaja: 12. ožujka 2021.
  • Predviđeni rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 13. svibnja 2021.
  • Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga: 15. rujna 2021.
  • Obavijest o prihvaćanju prijedloga: prosinac 2021.
  • Okvirni početak projekata: početak 2022.


Na natječaj će se moći prijaviti projektni konzorciji koji se sastoje od najmanje tri partnera (istraživačke skupine) iz najmanje tri države koje sudjeluju u konzorciju QuantERA (popis država u nastavku). Svaki partner u konzorciju mora ispunjavati uvjete koje je propisala nacionalna organizacija iz njegove države, a koji će biti opisani u natječajnoj dokumentaciji.

Projektni prijedlozi trebali bi biti blisko povezani s jednom od dvije osnovne teme natječaja: (1) Kvantne pojave i kvantni resursi; (2) Primijenjena kvantna znanost.

Kako bi se olakšao proces formiranja projektnih konzorcija, izrađena je aplikacija za pronalazak potencijalnih partnera, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Više informacija o natječaju dostupno je ovdje. Cjelokupna natječajna dokumentacija zajedno s Uvjetima za hrvatske prijavitelje bit će dostupna 12. ožujka 2021.