Najava natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"

Natječajem nastavljamo program stabilnog financiranja razvoja karijera doktoranada. Mentorima se pruža mogućnost da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjere karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim Projektom financirat će se ukupan trošak bruto plaće doktoranda.

Na natječaj se mogu prijaviti mentori – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 2 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijave na ovaj natječaj. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Isto tako prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora.

Natječaj će se otvoriti 12. siječnja 2021. godine, a svi detalji vezani uz natječaj bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.