Najava natječaja DOK i Mobilnost financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

U sustavu eNPOO 30. studenoga 2022. objavljena su dva poziva na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Predmetni pozivi odnose se na programe “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” te “Program mobilnosti”. Nadležno tijelo za oba poziva je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zaklada priprema projektne prijedloge za oba poziva te će ih podnijeti do predviđenog roka za podnošenje projektnih prijava, 13. siječnja 2023. Nedugo nakon navedenog roka Zaklada će objaviti natječaje za podnošenje projektnih prijedloga za oba programa. U nastavku slijedi više informacija o navedenim programima.

Program „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”: Na Natječaj će se prijavljivati hrvatske znanstvene organizacije koje će u svojoj prijavi trebati navesti broj traženih asistentskih mjesta te predložiti kandidate za mentore. U prijavi će morati biti jasno obrazloženo opravdanje traženog broja asistenata kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta. Osim potreba i kapaciteta organizacije Zaklada će vrednovati i kvalitetu predloženog mentora te predloženi plan razvoja karijere mladog istraživača. Upravni odbor Zaklade će donijeti odluku o odobrenom broju asistentskih mjesta na pojedinoj Organizaciji-prijavitelju i dodijeljenim mentorima, nakon čega će organizacije biti obvezne provesti javni natječaj za zapošljavanje asistenata. 

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta. Sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) asistent se zapošljava na razdoblje od 5 godina na znanstvenim institutima odnosno 6 godina na visokoškolskim ustanovama, pri čemu sufinanciranje sredstvima NPOO-a traje do sredine 2026., nakon čega se iznos ukupnog troška plaće asistenta do isteka ugovora o radu financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predviđeno je financiranje oko 180 asistenata.

Natječaj će biti otvoren najviše tri mjeseca.

Napomena: natječaj će biti otvoren samo za projekte iz STEM područja. Natječaj će biti otvoren samo za javne institute i javna učilišta.

Pitanja o ovom programu zaprimamo na adresu doktorandi_NPOO@hrzz.hr.


Program mobilnosti
provodit će se kroz tri potprograma: 1) Odlazna mobilnost asistenata, 2) Odlazna mobilnost viših asistenata, 3) Dolazna mobilnost viših asistenata.

Odlazna mobilnost asistenata:

Cilj je ovog Potprograma pružiti priliku asistentima da posjete vrhunske istraživačko-razvojne institucije u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za nastavak rada na svojim doktorskim disertacijama. U okviru Natječaja dodjeljivat će se potpora u vidu stipendije za kratkoročni boravak na organizaciji u inozemstvu u trajanju od najmanje 31 dana, a najviše 184 dana. Stipendija će se isplaćivati u obliku fiksnog iznosa od 640 kn (85 EUR) po danu. U okviru ovog Potprograma financirat će se oko 38 mobilnosti godišnje.

Na Natječaj će se prijavljivati hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (asistente) za odlazak na kratkoročnu mobilnost. Asistent mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina).

Natječaj će se provoditi u modalitetu trajno otvorenog postupka podijeljenog u tromjesečne cikluse. Studijski boravci prijavljeni u okviru pojedinog natječajnog ciklusa morat će započeti najkasnije 6 mjeseci od datuma zaključivanja predmetnog natječajnog ciklusa. Natječaj će biti otvoren za sva znanstvena područja.

Odlazna mobilnost viših asistenata:

Cilj je ovog Potprograma olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 30.136 kn (4.000 EUR) mjesečno.

Na Natječaj će se prijavljivati hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (mlade istraživače koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) za odlazak na dugoročnu mobilnost. Mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina). Potprogramom je predviđena objava dva natječaja, jednog početkom 2023. i jednog u drugoj polovini 2023. U okviru svakog natječaja financirat će se 12-13 mobilnosti.

Dolazna mobilnost viših asistenata:

Cilj je ovog Potprograma podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

Na Natječaj će se prijavljivati hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 27.629 kn (3.625 EUR) mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine. Potprogramom je predviđena objava dva natječaja, jednog početkom 2023. i jednog u drugoj polovini 2023. U okviru svakog natječaja financirat će se 10-11 mobilnosti.

Pitanja o ovom programu zaprimamo na adresu mobilnost_NPOO@hrzz.hr.


Osim ovoga, 2023. se očekuje raspis natječaja za Razvojne istraživačke potpore, također u okviru NPOO-a, te će prve informacije o rokovima prijave na ovaj natječaj biti objavljene na mrežnoj stranici HRZZ-a.