Najava nadolazećih natječaja u 2024. godini

Sukladno Planu rada Hrvatske zaklade za znanost za 2024. godinu, HRZZ će u drugoj polovini 2024. godine otvoriti natječaje „Uspostavni istraživački projekti“ i „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Više informacija o uvjetima prijave i vremenskom okviru bit će objavljeno uskoro.

Osim ovoga, tijekom srpnja otvorit će se još jedan natječaj za švicarsko-hrvatske bilateralne projekte (IPCH) u okviru kojega će hrvatski znanstvenici u suradnji s kolegama iz Švicarske moći prijaviti zajednički projektni prijedlog na trenutačno otvoreni natječaj SNSF-a (s rokom prijave 1. listopada 2024.).

HRZZ također priprema novi program PUB, u okviru kojega će se financirati trošak objavljivanja rezultata istraživanja postojećih i završenih HRZZ projekata u časopisima otvorenog pristupa. Program se temelji na poticanju razvoja otvorene znanosti, koja podrazumijeva da je cijeli istraživački proces transparentan i otvoren za sudjelovanje, suradnju i doprinos svih zainteresiranih dionika, pri čemu se istraživački rezultati, metode, svi prikupljeni i obrađeni podaci i ostali elementi istraživačkog procesa, kao i publikacije proizašle iz istraživanja, slobodno dijele i dostupni su pod uvjetima koji dopuštaju njihovu ponovnu upotrebu, daljnje dijeljenje, kao i ponovljivost istraživanja. Cilj ovog programa je olakšati i omogućiti objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja u časopisima otvorenog pristupa, povećati vidljivost hrvatskih istraživačkih organizacija te osnažiti transparentnost istraživačkog procesa. Natječaj će se provoditi u postupku trajno otvorenog poziva, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima. Ovaj natječaj bit će objavljen u trećem kvartalu 2024.