Konferencija Pravnog fakulteta u Rijeci „Život u doba bolesti COVID-19”

7. i 8. srpnja 2022. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održava se međunarodna znanstvena konferencija „Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu”. Konferencija se organizira u sklopu istoimenog projekta IP-CORONA-2020-04-2086 voditeljice izv. prof. dr. sc. Dalide Rittosse.

Na ovoj konferenciji predstavit će se projektni rezultati i kroz interdisciplinarni pristup otvorit će se rasprava s istraživačima, znanstvenicima, kreatorima javnih politika, organizacijama civilnog društva i građanima u europskom kontekstu. Razmijenit će se iskustva i znanja na teorijskoj i praktičnoj razini kako bi se predložila rješenja o osnaženju sustava za zaštitu prava ranjivih u vrijeme kriza koje nas tek očekuju.

Osim projekta VULNERABILITY na konferenciji će biti predstavljeni rezultati i ostalih projekata s natječaja IP-CORONA-2020-04 iz područja društvenih i humanističkih znanosti – SOCRES, ReSPoC i InfoCoV. Program konferencije dostupan je ovdje, a konferencija će se moći pratiti i online.