Najava bilateralnog natječaja sa Švicarskom konfederacijom (IPCH-2020-10)

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru ovog Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.

Projektni prijedlog podnosi prijavitelj kojeg su ostali prijavitelji odabrali kao koordinatora. Koordinator podnosi prijedlog agenciji iz svoje nadležnosti sukladno natječajnom roku. Spomenuta agencija time postaje vodeća agencija te je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno uobičajenim internim procedurama. Ostale agencije preuzimaju ulogu partnerskih agencija te su uključene u postupke administrativne provjere, praćenja vrednovanja i donošenje odluke o financiranju.

Specifični cilj ovog bilateralnog natječaja je unaprjeđenje međunarodne razvojno-istraživačke suradnje i uključivanje hrvatskih istraživača u zajedničke švicarsko-hrvatske istraživačke projekte. Prijave moraju imati zajedničku temu i zajednički plan istraživanja. Dijelovi zajedničkog projekta koji se provode u pojedinoj državi ne smiju biti samostalni projekti i ne mogu se provoditi odvojeno.

SNSF ima otvoreni poziv s rokovima za dostavu prijedloga 1. listopada i 1. travnja svake godine te ugovaranjem ove suradnje, hrvatski istraživači će od 10. srpnja 2020. moći prijavljivati zajedničke projekte sa švicarskim istraživačima s rokom prijave 1. listopada 2020. godine, a nakon toga na bilo koji natječaj za istraživačke projekte HRZZ-u ili SNSF-u.

Više informacija bit će objavljeno 10. srpnja 2020.