prof. dr. sc. Renata Bažok

Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću – MONPERES

Šifra projekta: IP-2016-06-7458
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Trajanje projekta: 01. 03. 2017. – 28. 02. 2021.
Web stranica projekta

Pojava rezistentnosti štetnika poznata je od vremena od kada ljudi koriste kemijske metode zaštite bilja. Proizvodnju kukuruza i krumpira kao najvažnijih ratarskih te jabuka kao voćarskih kultura ugrožavaju brojni štetnici. Najvažniji su kukuruzna zlatica, krumpirova zlatica i jabukin savijač. Sve navedene vrste razvile su rezistentnost na insekticide (krumpirova zlatica i jabukin savijač) ili na strategije suzbijanja (kukuruzna zlatica). Pojava rezistentnosti može ugroziti učinkovito suzbijanje štetnika, što se može spriječiti pro-aktivnim djelovanjem, koje podrazumijeva monitoring pojave rezistentnosti štetnika. Iz tog razloga nužno je razviti učinkovite programe praćenja rezistentnosti, koji omogućuju rano otkrivanje rezistentnosti te razvoj i pravovremenu implementaciju antirezistentnih strategija ili strategija upravljanja rezistentnošću.

Opći cilj projekta je otkriti i pratiti rezistentne populacije štetnika, optimizirati genetske metode i istražiti pouzdanost geometrijsko-morfometrijskih metoda u otkrivanju rezistentnosti, te održati učinkovito suzbijanje štetnika uporabom odgovarajućih antirezistentnih strategija usmjerenih na najvažnije štetnike ratarskih i voćarskih kultura. Inovativni karakter istraživanja odnosi se na korištenje inovativnih tehnika (populacijske genetike i geometrijske morfometrije) za otkrivanje varijabilnosti populacija. To je potpuno novi pristup. Analiza morfoloških promjena na tijelu kukca kao metode za otkrivanje i praćenje rezistentnih populacija je novi i inovativni način primjene i potencijalne uporabe geometrijsko-morfometrijskih metoda. Nove spoznaje u tehnikama geometrijske morfometrije (tj. analize oblika) pokazale su da su morfološke osobine (veličina i oblik) kukaca prvi fizički pokazatelji promjena jer su pod utjecajem okolišnih i genetskih čimbenika, što ih čini idealnim za otkrivanje i praćenje rezistentnih populacija štetnika. SNPs (Syngle Nucleotide Polymorphism) novija je metoda analize cijelog genoma utvrđivanjem polimorfizma pojedinih nukleotida. Kroz genotipizaciju pomoću SNPs metode analizirat će se genetska struktura, diferencijacija, protok gena, rasprostranjenost i sposobnost prilagodbe tri navedena štetnika. Pomoću SNPs omogućit će se otkrivanje i praćenje rezistentnih i nerezistentnih populacija kukuruzne i krumpirove zlatice te jabukinog savijača.

Otkrivanje i monitoring rezistentnih populacija prvi je korak prema implementaciji antirezistentnih strategija i održive uporabe pesticida. Omogućit će sustavno praćenje rezistentnosti krumpirove zlatice, kukuruzne zlatice i jabukova savijača u ratarskim i voćarskim kulturama u Hrvatskoj upotrebom provjerenih metodologija. Pri razvoju antirezistentnih strategija istražit će se različiti pristupi. Predložene strategije koje će se istražiti u projektu u skladu su s novim znanstvenim razvojem i znanjima vezanim uz biologiju štetnika, kemijsku ekologiju i novih spoznaja o uporabi prirodnih neprijatelja. Kroz projekt ostvarene su suradnje s dr. sc. Katarinom M. Mikac, znanstvenicom s University of Wollongong u Australiji koja se bavi populacijskom genetikom te s Hugom A. Benitezom sa University of Manchester, UK, koji se bavi geometrijskom morfometrijom.

Prednje krilo jabukinog savijača
Stražnje krilo kukuruzne zlatice
Stražnje krilo krumpirove zlatice

Renata Bažok redovita je profesorica Agronomskog fakulteta, predstojnica Zavoda za poljoprivrednu zoologiju, voditeljica diplomskog studija Fitomedicina te mentorica devet doktoranada. Bavi se integriranim suzbijanjem štetnika u ratarskim usjevima i razvojem sigurnih, učinkovitih i ekonomičnih metoda u integriranoj i ekološkoj proizvodnji. Istražuje otpornost štetnika na insekticide i njihovu interakciju s okolišem. Bila je na 3 specijalizacije USDA/ARS, Cochran i Fulbright zaklade. Koordinirala je ili je bila uključena u brojne nacionalne znanstvene i strukturne projekte (USDA/CRO, FAO, IPA, ESF), projekte izgradnje kapaciteta te projekte u programu strateškog partnerstva (Erasmus+). Objavila je više od 100 znanstvenih i 100 stručnih radova (WoS: 49 članaka, ukupni citati: 281, h-indeks: 10; Scopus: 56 članka, ukupni citati: 324, h-indeks:11). https://www.researchgate.net/profile/Renata_Baok/contributions.