DR. SC. MONIKA TRUPINIĆ

Uloga proteina vezanih uz mikrotubule u stvaranju i regulaciji oblika diobenog vretena

Tijekom stanične diobe, stanica formira diobeno vreteno koje simetrično razdvaja kromosome u dvije stanice kćeri. Diobeno vreteno struktura je koja se sastoji od genetskog materijala, velikog broja različitih proteina te nekoliko vrsta mikrotubula uključujući kinetohorna vlakna koja povlače kromosome na polove stanice te preklapajuća vlakna koja doprinose razdvajanju genetskog materijala. Diobeno vreteno neophodno je za proces dijeljenja stanica, zbog čega nam je bitno razumjeti način na koji se formira, njegovu strukturu i izgled u različitim fazama mitoze te što dovodi do potencijalnih pogrešaka u radu vretena. Tijekom izrade svog doktorata, priključenjem na ERC projekt „NewSpindleForce“, Monika Trupinić radi na izradi tumorskih i netumorskih staničnih linija potrebnih za dugotrajna mikroskopska snimanja u svrhu praćenja diobenog vretena od njegovog formiranja do podjele kromosoma. Također, za svaku staničnu liniju potrebno je izraditi protokol snimanja primjeren za tu liniju temeljen na njezinom fluorescentnom biljegu, duljini trajanja mitoze i sl. Snimke će se detaljno obrađivati računalnim metodama koje potrebno izraditi ili optimizirati u svrhu provođenja željenih analiza. Pratit će se pogreške u podjeli kromosoma i tipovi pogrešaka do kojih je najčešće dolazilo te pokušati objasniti njihov uzrok i način na koji su nastale. Ovaj projekt će uveliko doprinjeti razumjevanju procesa stanične diobe što također doprinosi postojećem znanju o diobi tumora, te u vezi s time, razvoju antitumorskih lijekova.

Mentor: prof. dr. sc. Iva Tolić (Institut Ruđer Bošković) 

Natječajni rok: DOK-2018-09

Monika Trupinić završila je preddiplomski i diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomski studij bio-industrijskih tehnika na Sveučilištu u Orleansu. Trenutno je zaposlena kao asistent u Grupi Tolić u Laboratoriju za biofiziku stanice na Zavodu za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje je priključena ERC projektu „NewSpindleForce“.