izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva – REINDUCE

Šifra projekta: IP-2016-06-3764
Ustanova: Sveučilište u Dubrovniku
Trajanje projekta: 1. 1. 2017. – 31. 12. 2019.

Od siječnja 2017. do siječnja 2020. znanstvenici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog instituta Zagreb uz potporu HRZZ-a proveli su projekt „Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva – REINDUCE”. Istraživanje je analiziralo obrasce industrijskog razvoja, održivost postojećeg modela industrijalizacije i izazove digitalne transformacije u zemljama središnje Europe (CEE regija) s posebnim osvrtom na Hrvatsku.

Dobiveni nalazi dovode u pitanje učinkovitost dosadašnjih ekonomskih politika temeljenih na privlačenju inozemnih investicija i integraciji u proizvodne lance postojećih industrija kroz aktivnosti niske dodane vrijednosti. Izgradnja inovacijskih kapaciteta u nadolazećim industrijama pruža ovim zemljama veće mogućnosti održivog rasta u uvjetima negativnih demografskih trendova, iseljavanja i automatizacije.

Kao temeljne preduvjete za ostvarenje takvog cilja istraživanje je identificiralo suzbijanje korupcije te izgradnju stabilnog poreznog i pravnog okruženja. Izgradnja nacionalnih inovacijskih sustava u Hrvatskoj i zemljama CEE regije ovisit će i o ulaganjima u znanstveno-istraživačku infrastrukturu, poticajima umrežavanju poduzeća, inovacijskih politika na strani ponude i potražnje te poticanju suradnje u razvoju i komercijalizaciji inovacija.

O aktivnostima projekta kontinuirano su izvještavali nacionalni mediji, a njegovi su rezultati predstavljeni kroz pet pozvanih izlaganja na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema podacima Hrvatske znanstvene bibliografije projekt je i prije završetka zauzeo prvo mjesto na ljestvici projekata koje je financirao HRZZ u području ekonomije.

Kvalitativnim iskoracima projekt je promovirao hrvatsku ekonomsku znanost. Dio rezultata je objavljen u prestižnom i najstarijem europskom ekonomskom časopisu European Economic Review kao prvo istraživanje hrvatskih znanstvenika u ovom časopisu u proteklih 30 godina. Projekt je rezultirao i prvim istraživanjem hrvatskih znanstvenika u vodećem svjetskom časopisu iz regionalne ekonomije Regional Studies.

Voditelj projekta, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić sa Sveučilišta u Dubrovniku doktorsku disertaciju obranio je 2011. na Sveučilištu Staffordshire (UK). Bio je voditelj 7 i sudionik 15 projekata financiranih u sklopu programa H2020, FP7, Erasmus+, Interreg i HRZZ. Autor je najcitiranijeg znanstvenog rada hrvatske ekonomije u proteklom desetljeću prema podacima baza WoS i Scopus. Gostujući je profesor na Staffordshire University.