Studijski boravak Ene Šimunić u Edinburghu

Ena Šimunić, mag. chem., zaposlena je kao asistentica u Laboratoriju za metabolizam i starenje Zavoda za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković, gdje proučava ulogu proteina Sirtuina 3 u spolno-specifičnom održavanju mitohondrijske aktivnosti tijekom starenja. U okviru natječaja MOBDOK-2023 Ena je provela dva mjeseca na Sveučilištu u Edinburghu u grupi Dr. Williama Cawthorna.

 

Sažetak Eninog usavršavanja: 

Starenje višestaničnih organizama složen je biološki proces povezan s progresivnim propadanjem funkcija većine organa. Mnoge bolesti povezane sa starenjem se kod ljudi različito ispoljavaju ovisno o spolu. Prilikom starenja dolazi do smanjenja mitohondrijske aktivnosti, a narušena mitohondrijska funkcija dovodi do povećanja koncentracije reaktivnih kisikovih vrsta i oksidativnog stresa. Jedan od ključnih proteina za održavanje funkcije mitohondrija je protein Sirtuin 3 (Sirt3), uključen u regulaciju svih važnih mitohondrijskih aktivnosti. S druge strane, adiponektin (APN) je jedan od najzastupljenijih cirkulirajućih hormona koji pospješuje oksidaciju masnih kiselina i glukoze. lako je uloga APN-a, kao i Sirt3, povezana s dugovječnošću, tek u posljednjih par godina su se njihove funkcije počele povezivati. Opći cilj stručnog usavršavanja je proučiti i opisati međusobno djelovanje Sirt3 i APN u različitim uvjetima prehrane miševa prilikom starenja. Obzirom na važnu ulogu APN i Sirt3 u metaboličkim bolestima i bolestima povezanima sa starenjem, pojašnjenje mehanizma njihova međudjelovanja bi značajno doprinijelo njihovom potencijalnom identificiranju kao novih terapijskih ciljeva. Proširivanje i povezivanje uloge Sirt3 s APN bi dalo osnovu za budući razvoj lijekova za metaboličke bolesti i bolesti povezane sa starenjem. Obzirom na sve navedeno, stručno usavršavanje bi doktorandici, osim pružanja međunarodnog iskustva i uspostavljanja suradnje s novim istraživačkim grupama, omogućilo i dobivanje novih spoznaja o ulozi Sirt3 u starenju i bolestima povezanima sa starenjem, te značajno doprinijelo doktorskom radu i pomoglo u razvijanju ideja za buduće projekte. Nadalje, upoznavanje istraživačkih grupa koje se bave sličnom tematikom pruža mogućnosti za poslijedoktorska usavršavanja u inozemstvu, a koja su kasnije uvjet za mogućnost trajnog zapošljavanja na nekim institucijama RH.

 

Zašto ste odabrali Sveučilište u Edinburghu kao Organizaciju-domaćin odnosno Dr. Cawthorna kao mentora-domaćina? Jeste li Vi ili netko iz Vaše istraživačke grupe prethodno surađivali s mentorom ili članovima njegove istraživačke grupe?

Dr Williama Cawthorna odabrala sam kao mentora-domaćina zbog preklapanja tematike istraživanja s istraživanjem naše grupe. Obje grupe bave se proučavanjem promjena povezanih sa starenjem i razlikama ovisnima o spolu u mišjim modelima. Prethodno nitko iz naše istraživačke grupe nije surađivao s Dr Cawthornom, pa je ova mobilnost poslužila kao izvrsna prilika za stvaranje novih poznanstava i suradnje.  

 

Koje su glavne razlike između Vaše matične institucije i Organizacije-domaćina u pogledu infrastrukture, uvjeta rada, atmosfere i slično?

Glavne razlike između Instituta Ruđer Bošković i Sveučilišta u Edinburghu su u količini financijskih sredstava raspoloživih za istraživanja, što omogućuje lakše pristupanje novim idejama i smjerovima istraživanja. Opremljenost laboratorija je slična, no ipak postoji puno više „skupih“ uređaja u usporedbi s Institutom Ruđer Bošković. Atmosfera je vrlo opuštena i motivirajuća, u grupi Dr Cawthorna svi međusobno pomažu jedni drugima i rade kao tim. Na svu sreću, ovakva atmosfera vlada i u našem Laboratoriju za metabolizam i starenje, pa nisam primijetila razlike u radnoj atmosferi 😊

 

Jesu li Vaša očekivanja koja ste imali prilikom prijave ispunjena? Je li trajanje studijskog boravka bilo dovoljno za ispunjavanje postavljenih ciljeva? Na koji način će se ovaj studijski boravak odraziti na Vašu doktorsku disertaciju?

Očekivanja koja sam imala prilikom prijave su i više nego ispunjena. Naučila sam puno više nego što sam mislila da je moguće u samo dva mjeseca i stekla sam brojna poznanstva i prijateljstva. Imala sam dovoljno vremena za završiti sve pokuse i analize koje smo planirali, kao i za turističko razgledavanje Edinburgha i Škotske. Svo stečeno znanje primjenit ću u budućim istraživanjima Laboratorija za metabolizam i starenje, kao i u nastavku izrade doktorske disertacije.

 

Hoćete li nastaviti suradnju s Organizacijom-domaćin i/ili mentorom-domaćinom? Jesu li u planu zajedničke publikacije, projektne prijave, komercijalizacija istraživanja, dodatne posjete i sl.

Nastavit ću suradnju s laboratorijem Dr Cawthorna. Analize koje sam radila bit će dio buduće publikacije i planiramo zajedničku projektnu prijavu. Također, nakon što završim doktorski studij, rado bih istražila opcije poslijedoktorskog usavršavanja u laboratoriju Dr Cawthorna. Nadam se da će u tom trenutku također postojati stipendije HRZZ-a za koje bih se mogla prijaviti i koje bi mi mogle pomoći u nastavku ove suradnje.

 

I za kraj, kakvi su Vaši dojmovi iz Edinburgha? Koliko je bilo lako/teško pronaći smještaj, je li Vam iznos dobivene stipendije bio dovoljan za pokrivanje troškova života i sl.?

Smještaj sam pronašla na Booking.com, a iznos stipendije je bio gotovo dovoljan za pokrivanje cijene smještaja. Iako je život u Edinburghu skuplji nego u Hrvatskoj, svakom bih preporučila posjet, barem samo turistički. Sve u svemu, ovo iskustvo iz Edinburgha je možda moje najbolje životno iskustvo. Naučila sam jako puno i upoznala divne ljude. Grad je prekrasan (iako stalno puše vjetar i često pada kiša) i zrači posebnom atmosferom. Ljudi su iznimno ljubazni i pristupačni, kako u samom Laboratoriju tako i u Škotskoj općenito.