DR. SC. MIRELA DAKIĆ

Udio avangarde u feminističkoj teoriji

Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu „Revolution and Revolutions in Art“, 13. rujna 2019. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani

U ožujku 2020. godine Mirela Dakić obranila je temu disertacije pod naslovom „Udio avangarde u feminističkoj teoriji”. U disertaciji doktorandica istražuje feminističke konceptualizacije književnih revolucija s naglaskom na naslijeđu i utjecajima književne avangarde u feminističkoj teoriji i kritici, napose u feminističkim pristupima književnosti koji su se razvijali u dijalogu s psihoanalitičkom teorijom i dekonstrukcijom. Strukturno i tematski, disertacija razmatra teorijske i metodološke postavke feminističke kritike u relaciji s privilegiranim književnim korpusima te sukladno tome i temeljne pozicije u feminističkoj raspravi o modernizmu i realizmu, problematizaciju književnoteorijskih koncepata autorstva i književnog kanona koja proizlazi iz utjecaja avangarde – kako historijskih avangardi tako i neoavangarde – na feminističku kritiku, udio avangarde u genealogiji feminističkih književnoteorijskih pristupa i pojmova, među kojima su najutjecajniji revolucija pjesničkog jezika Julije Kristeve i écriture féminine Hélène Cixous (što se u nas od 1980-ih godina naovamo prevodi kao „žensko pismo”), implikacije feminističkih elaboracija avangarde za opće teorije avangarde te relevantnost feminističkih teorija avangarde za tendencije u suvremenoj feminističkoj teoriji. Ovako osmišljena teorijska razrada i kritička analiza feminističkih metoda čitanja u disertaciji će se primijeniti u osvrtu na domaću znanost o književnosti s ciljem revalorizacije mjesta suvremenih autorica koje su u književnoj kritici i povijesti nerijetko svrstavane u kategoriju „ženskog pisma“. U dijelu rada posvećenom hrvatskoj i jugoslavenskoj književnosti fokusirat ćemo se na književne opuse Irene Vrkljan i Dubravke Ugrešić, u čijoj su recepciji modernistički i avangardni utjecaji te njihova veza s jugoslavenskom književnošću umnogome potisnuti za volju oprimjerenja „ženskog pisma” u nacionalnom književnom kanonu. U radu na disertaciji doktorandica je dosad ostvarila ključne faze teorijske razrade te istraživanje recepcije proze i rane recepcije lirike Irene Vrkljan, a predstoji joj rad na recepciji opusa Dubravke Ugrešić, teorijama avangarde i kontekstualizaciji istraživanja u suvremenoj feminističkoj teoriji. Očekuje se da će disertacija ponuditi promišljen i razrađen uvid u revolucionarne potencijale književnosti u feminističkoj teoriji te relevantan teorijski i metodološki okvir za istraživanje ženskog avangardnog naslijeđa u hrvatskoj i jugoslavenskoj književnosti.

Mentor: doc. dr. sc. Zrinka Božić (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Tribina „Književne revolucije – naslijeđe avangarde u hrvatskoj književnosti“, 19. rujna 2019. u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Projektni sastanak, siječanj 2021.

Mirela Dakić završila je studij kroatistike i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine, a trenutačno je na istom fakultetu studentica poslijediplomskog doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture. Na projektu HRZZ-a „Književne revolucije” zaposlena je od lipnja 2019. godine. Tijekom doktorskog studija i u okviru rada na projektu sudjelovala je na nizu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a znanstvene radove i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/35139