Medijski odjek projekta „Regulacija prostitucije u Hrvatskoj”

Brojni portali i mediji prenijeli su vijest o znanstvenom radu autorica Rašeljke Krnjić, Mirjane Adamović i Ivane Radačić pod naslovom „Stavovi stručnjaka/inja o politici regulacije prostitucije u Hrvatskoj” objavljenom u časopisu Politička misao. Rezultati prezentirani u radu temelje se na kvalitativnom istraživanju provedenom u okviru projekta IP-2018-01-3878 „Regulacija prostitucije u Hrvatskoj”, koji se provodi na Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar”. Većina stručnjaka intervjuiranih za potrebe rada zagovara promjenu trenutačnog modela regulacije prostitucije u Hrvatskoj, a u članku su predstavljeni i modeli u drugim europskim zemljama na koje bi se hrvatski model mogao ugledati.

Pregled medijskih napisa o ovoj temi dostupan je ovdje. Posebno ističemo intervju voditeljice projekta dr. sc. Ivane Radačić za portal Bilten.