DR. SC. MARTIN GOJUN

Mikrosustav za biokatalitičku proizvodnju biodizela

Usmeno izlaganje Martina Gojuna na 5th European Congress of Applied Biotechnology, Firenca, 2019.

Biodizel je jedno od najznačajnijih alternativnih goriva, a najčešće se proizvodi kemijskom transesterifikacijom u šaržnim reaktorima. Po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima sličan je fosilnom dizelu, ali i proces njegove proizvodnje i primjena u motorima s unutarnjim izgaranjem rezultiraju znatno manjim negativnim utjecajem na okoliš. Kako bi se zbog sve veće potražnje za biodizelom zadovoljile potrebe tržišta nužno je intenzificirati postojeće proizvodne procese pri čemu su se primjena mikroreaktora i enzima kao katalizatora pokazali učinkovitom i ekonomski opravdanom alternativom kemijskoj transesterifikaciji. U sklopu istraživanja provest će se enzimatski katalizirana proizvodnja biodizela u različitim tipovima mikroreaktora. Kao katalizator će se koristiti komercijalni enzim lipaza te enzim lipaza proizveden fermentacijom Thermomyces lanuginosus na čvrstim nosačima koji će se nakon proizvodnje dodatno pročišćavati i karakterizirati. Proizvedeni biodizel pročišćavat će se upotrebom vode i eutektičkih otapala, a proces će se provoditi u mikroseparatoru. Temeljem rezultata optimiranih procesa biosinteze i pročišćavanja razvit će se potpuno integrirani proces sinteze biodizela iz jestivog i otpadnog ulja primjenom dva serijski spojena mikrosustava, jednog za provedbu biosinteze, a drugog za provedbu pročišćavanja biodizela.

Mentor: prof. dr. sc. Bruno Zelić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Aparatura za proizvodnju biodizela u mikroreaktoru

Martin Gojun rođen je 26. listopada 1992. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Preddiplomski i diplomski studij Ekoinženjerstvo završio je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Početkom 2018. godine zapošljava se u tvrtki Centar za razvoj održivih tehnologija, kao inženjer u istraživanju i razvoju. U rujnu 2018. godine zapošljava se kao doktorand na projektu „Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela” Hrvatske zaklade za znanost. Do sada je kao koautor objavio četiri rada u znanstvenim časopisima te je sa sedam priopćenja sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.