DR. SC. MARIO PINTARIĆ

Naručitelji i umjetnici u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća

Cilj doktorske disertacije je stvaranje iscrpnog i analitičnog kataloga naručitelja umjetnina, ali i aktivnih majstora u Rijeci i njezinoj neposrednoj okolici u razdoblju od 1600. do 1800. godine. Predmet istraživanja doktorske disertacije su oltari, skulptura, slikarstvo i predmeti primijenjene umjetnosti u crkvama i samostanima grada Rijeke i neposredne okolice te arhivska građa vezana uz njihove naručitelje. Istražuju se arhivski dokumenti vezani uz naručitelje i narudžbe, a koji se nalaze u Državnom arhivu u Rijeci, Nadbiskupskom arhivu u Rijeci, Hrvatskom državnom arhivu, Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, Arhivu Republike Slovenije, u Archivio di Stato u Veneciji, u Archivio Patriarcale u Veneciji, u Archivio di Stato u Trstu, u Archivio storico Diocesano u Trstu, u Österreichisches Staatsarchiv i drugdje. Važno je i istraživanje umjetnina na terenu u Rijeci te istraživanje komparativnih djela u različitim lokalitetima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji zbog stilske kontekstualizacije te novih atributivnih prijedloga. Doktorska disertacija će po prvi put na jednom mjestu prikazati djelovanje, strategiju i ciljeve naručitelja umjetnina u Rijeci tijekom 17. i 18. stoljeća. Osim što će se ponuditi metodološki suvremenija interpretacija poznatih činjenica, u tekstu će biti izneseni brojne do sada potpuno nepoznate arhivske vijesti kako o autorstvu djela, umjetnicima, tako o naručiteljima i donatorskoj klimi u tada vrlo prosperitetnom trgovačkom centru na sjeveru Jadrana. Ova doktorska disertacija pridonijet će razvoju kulturnog turizma u Hrvatskom primorju.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Tulić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Doktorand Mario Pintarić diplomirao je u lipnju 2018. cum laude na Odsjeku za povijest umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom Mramorna skulptura i altaristika Zborne crkve u Rijeci pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Damira Tulića. Od rujna 2018. zaposlen je kao doktorand/asistent na projektu Et tibi dabo: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine, voditeljice prof. dr. sc. Nine Kudiš. Doktorand je u ožujku 2019. upisao Poslijediplomski studij Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru, smjer povijest umjetnosti. Mario Pintarić je autor i koautor više znanstvenih članaka, redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je imao nekoliko javnih predavanja i stručnih vođenja u Rijeci i Zagrebu.