DR. SC. MARINELA NUTRIZIO

Utjecaj primjene zelenih otapala i visokonaponskoga električnoga pražnjenja na ekstrakciju bioaktivnih spojeva iz odabranoga sredozemnoga bilja

Marinela Nutrizio radi na projektu „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa „zelenim otapalima“ primjenom visokonaponskog pražnjenja – GREENVOLTEX“ čija je svrha utvrditi utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja, kao netoplinske tehnike, na ekstrakciju bioaktivnih komponenti iz biljnih materijala. Rad se temelji na istraživanju održivih tehnika i procesa u obradi agro-prehrambenih proizvoda s ciljem da se omogući što veće iskorištenje sirovina te zaštita i očuvanje okoliša. Visokonaponsko električno pražnjenje je jedna od održivih netoplinskih tehnika s niskom emisijom ugljikovog dioksida te mogućnosti ekstrakcija kod nižih temperatura čime dolazi do očuvanja ekstrahiranih komponenti. U radu se također koriste i zelena otapala koja su zamjena za komercijalna organska otapala koja su opasna za zdravlje ljudi i za okoliš. Odabir zelenih otapala provesti će se primjenom programa COSMO-RS i HANSEN kako bi se utvrdila vjerojatnost otapanja ciljane bioaktivne komponente u pojedinom otapalu, uz optimiziranje postupaka ekstrakcije. Istraživanje se provodi na autohtonom mediteranskom bilju koje je važan izvor biološki aktivnih spojeva i eteričnih ulja čija su ljekovita svojstva već medicinski povrđena. Krajnji cilj jest stabilizirati dobivene ekstrakte primjenom postupaka liofilizacije ili mikroinkapsulacije. Takvi biološki aktivni spojevi imaju različite primjene u prehrambenim, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima kao zamjena za sintetske kemikalije.

Mentorica: prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak (Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Marinela Nutrizio, mag. nutr., završila je diplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2015. godine. Tijekom studiranja sudjelovanja je u znanstveno-istraživačkom projektu “Potencijal sekundarnih biljnih sirovina kao izvora funkcionalnih sastojaka prehrambenih proizvoda” koji je rezultirao dodjelom Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Daljnje usavršavanje nastavila je stručnom praksom na Institutu za hranu i nutricionizam (CREA, Rim, Italija) na projektu gdje je stekla međunarodno iskustvo znanstveno-istraživačkog rada te prenošenja znanja od strane vodećih stručnjaka u području održivosti. Marinela Nutrizio trenutno je doktorandica na HRZZ projektu „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa „zelenim otapalima“ primjenom visokonaponskog pražnjenja“.