MARINELA KNEŽEVIĆ

Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike

Doktorandica Marinela Knežević je angažirana na projektu „Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike”, IP-2016-06-8350. Svrha projekta je provesti inteligentnu analizu podataka o energetskoj učinkovitosti zgrada, ponuditi metode i modele koji bi omogućili bolje planiranje nacionalne energetske politike te upravljanje troškovima energije ponajprije u zgradama javnog sektora. U projektu se predlaže metodološki okvir temeljen na integraciji različitih statističkih metoda i metoda strojnog učenja. Metode će biti testirane na podacima koji opisuju energetske karakteristike zgrada, ali i podacima o potrošnji energije.

Ovim istraživanjem nastoji se znanstvenim metodama doprinijeti ostvarenju direktiva Europske unije o smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti i podmirenju 20% potreba potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine, poboljšati energetsku učinkovitost do 2030. godine smanjenjem potrošnje energije za najmanje 32.5%. Nadalje, ciljevi direktiva su i da sve nove zgrade javne namjene nakon 2018. godine budu zgrade gotovo nulte energije (nearly zero energy building – nZEB), kao i sve nove stambene zgrade nakon 2020., što je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava koja koristi vrlo nisku količinu energije, značajnim dijelom dobivene iz obnovljivih izvora. Štoviše, Europska unija je postavila cilj osigurati obnovu postojećih zgrada u nZEB.

Osim istraživača, korisnici ovih modela mogu biti državne institucije davatelji subvencija poput Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatim Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost i druga tijela koji sudjeluju u provođenju ili donošenju energetske politike, korisnici zgrada u javnom sektoru i pružatelji energetskih usluga. Na temelju tih rezultata, dobiveni modeli se mogu implementirati u informacijski sustav donositelja odluka i tako doprinijeti učinkovitijem upravljanju energijom i većoj zaštiti okoliša.

Mentor: prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac (Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Marinela Knežević je diplomirala 2018. godine na Odjelu za matematiku u Osijeku na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike, smjera Financijska matematika i statistika. Iste godine se zapošljava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent i doktorand na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” u okviru kojeg radi na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike”, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac. Marinela je 2019. godine u sklopu projekta upisala Poslijediplomski sveučilišni studij Informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.