DR. SC. MARIJA KRISTIĆ

Biološki aktivne komponente u pšeničnoj travi (Triticum aestivum L.) uzgajane u promjenjivim ekološkim uvjetima

Doktorandica u sklopu projekta „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum), visokonutritivnog dodatka prehrani” istražuje antioksidativnu aktivnost te sadržaj kloroplastnih pigmenata, fenola i flavonoida u soku pšenične trave. Obavljena je provjera na navedena svojstva kod 100 sorti pšenice, različitog oplemenjivačkog porijekla, uzgajane u kontroliranim uvjetima. Također, testirani su i različiti načini čuvanja i pripreme tkiva lista pšenične trave s ciljem da se utvrdi najpogodniji oblik konzumacije uz što manji gubitak kvalitete nutritivnog sastava. U drugoj fazi pokusa biljke pšenice u otvorenom uzgoju biti će biofortificirane selenom i cinkom te će se ispitivati utjecaj biofortifikacije na antioksidativnu aktivnost i sadržaj kloroplastnih pigmenata, fenola i flavonoida kod pšenične trave uzgojene iz biofortificiranog zrna. Ispitivat će se utjecaj različitih uvjeta uzgoja pšenične trave iz biofortificiranog zrna, poput količine osvjetljenja, dnevnog režima osvjetljenja, količine pristupačne vode, temperature, na sadržaj antioksidativnih komponenti i antioksidacijsku aktivnost. Na temelju dobivenih rezultata će se izdvojiti genotipovi za uzgoj pšenične trave koji će se na temelju analiziranih parametara moći preporučiti za direktnu uporabu u obliku praha ili svježeg soka kao dodatak prehrani. Očekuje se da će ispitivani čimbenici, biofortifikacija i broj dana nakon klijanja, značajno utjecati na bioraspoloživost elemenata te antioksidacijsku aktivnost i sadržaj antioksidativnih komponenti u pšeničnoj travi uzgojenoj iz biofortificiranog zrna. Uzorci genotipova s izraženom antioksidacijskom aktivnošću testirat će se na humanim tumorskim staničnim linijama kako bi se utvrdio potencijalni antiproliferativni učinak pri čemu se očekuje različit utjecaj na različite tipove staničnih linija humanih karcinoma, dok na zdrave stanične linije ne bi trebalo biti negativnog učinka.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Rođena 1. 3. 1993. u Vinkovcima. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja za poljoprivrednog tehničara – fitofarmaceut, upisuje preddiplomski studij Poljoprivreda, smjer Hortikultura na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Nakon završenog studija, upisuje diplomski sveučilišni studij, smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo te stječe naziv mag. ing. agr. Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopila je s tvrtkom Ruris d.o.o. Županja, u čijem je stakleniku obavljala poslove na radnom mjestu tehnologa u hidroponskoj proizvodnji rajčice. Krajem 2018. zapošljava se kao asistentica na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genotipska specifičnost pšenične trave (Triticum aestivum), visokonutritivnog dodatka prehrani”, gdje radi i danas.