DR. SC. MAGDALENA MATIĆ

Fiziološki odgovor genotipova pšenice ovisno o infekciji Fusarium vrstama i gnojidbi dušikom

U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice“ doktorandica Magdalena Matić provodi istraživanja u svrhu izrade doktorske disertacije. Neki od ciljeva istraživanja su utvrditi utjecaj umjetne infekcije pšenice vrstama iz roda Fusarium i različite gnojidbe dušikom na pojavnost i intenzitet fuzarijske paleži klasova (FHB). Utvrdit će se zdravstvena ispravnost sjemena te prisustvo i količina mikotoksina deoksinivalenola (DON). Također će se utvrditi utjecaj umjetne infekcije i različite gnojidbe dušikom na biomarkere oksidacijskog i antioksidacijskog statusa, što će dati uvid u molekularne mehanizme obrane od abiotičkog i biotičkog stresa. Kao biomarker oksidacijskog stresa mjerit će se razina lipidne peroksidacije, a kao biomarkeri antioksidacijskog odgovora mjerit će se aktivnosti nekoliko različitih antioksidacijskih enzima.

Mentor: prof. dr. sc. Karolina Vrandečić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Doktorandica Magdalena Matić, mag. biol., rođena je 30. rujna 1993. godine u Vinkovcima. Preddiplomski i diplomski studij pohađala je na Odjelu za Biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Obranivši diplomski rad 16. svibnja 2018. godine stječe akademski naziv magistra biologije (mag. biol.). U listopadu 2018. godine počinje raditi kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice“. Iste godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek upisuje poslijediplomski doktorski studij Poljoprivrednih znanosti, smjer Zaštita bilja. Tijekom prve godine studija boravila je na stručnom usavršavanju u trajanju od 2 mjeseca na IFA-Tulln (Austrija).