DR. SC. LUKA KRALJEVIĆ

Unaprijeđena prirodna korisnička interakcija u paradigmi pametne okoline temeljena na metodama dubokog učenja

S razvojem tehnologija pametnih okolina i sustava proširene stvarnosti, nužno se javlja i potreba za razradom i razvojem novih koncepata i pristupa u interakciju čovjeka i računala. Nova korisnička sučelja moraju biti jednostavna, lagana za korištenje i intuitivna. Znanstveno-istraživački rad doktoranda usmjeren je na istraživanje naprednih sučelja za interakciju čovjeka i računala s ciljem razvoja novih metoda i algoritama, posebice u područjima prepoznavanja govora, gesti te afektivnog računalstva.

U svojem znanstveno-istraživačkom radu doktorand se bavi problematikom detekcije korisničkih emocija, u čiju svrhu je razvijena nova metoda za detekciju emocija iz EEG, PPG i GSR signala. U nastavku svog rada doktorand je također razvio i novu metodu za automatsko prepoznavanje emocija u glazbenim audio zapisima temeljenu na modeliranju ljudskog slušnog sustava te paradigmi dubokog učenja.

Osim afektivnog računalstva, doktorand u sklopu istraživačke grupe za istraživanje tehnologija pametnih okolina radi na istraživanju i razvoju sučelja za glasovno upravljanje, s posebnim naglaskom na lokalizaciji izvora zvuka te uklanjanju šuma pri uvjetima udaljenog snimanja. U okviru projekta također je izrađena i gluha komora koja osigurava idealne uvjete za eksperimentalni razvoj te mogućnost verifikacije rezultata. Lokalizacija zvuka u prostoru predstavlja bitan aspekt kod udaljenog prepoznavanje govora, gdje precizna informacija o pozicija izvora zvuka može znatno povećati robusnost samog sustava u realnim uvjetima.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mladen Russo (Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Luka Kraljević, mag.ing.el., diplomirao je 2014. godine na studiju Elektronike i računalnog inženjerstva na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Trenutačno na istom Fakultetu radi kao asistent-doktorand na projektu Hrvatske zaklade za znanost. Područje interesa i znanstveno-istraživačkog rada su napredna sučelja za interakciju čovjeka i računala, što uključuje tehnike dubokog učenja, automatskog prepoznavanja govora, te afektivnog računalstva. Od 2016. godine član je IEEE organizacije.