Kvaliteta života u stambenim naseljima u Hrvatskoj i Sloveniji

26. svibnja 2023. godine u prostorima Tribine Grada Zagreba održana je završna diseminacija i okrugli stol u sklopu bilateralnog HRZZ/ARRS projekta IPS-2020-01-7036 „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske – HESC.

Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja o kvaliteti života u stambenim naseljima u Hrvatskoj i Sloveniji. U sklopu istraživanja je tijekom 2022. na ukupnom uzorku od 2236 kućanstava u četiri hrvatska (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) te dva slovenska grada (Ljubljana, Maribor) provedena anketa o kvaliteti stanovanja i zadovoljstvu životom u odabranim stambenim naseljima, tzv. starima – izgrađenima od 1945. do 1990., i novima – izgrađenima nakon 1990. godine. Neke od osnovnih tema istraživanja bili su elementi stambenog standarda na razini kućanstva i višestambene zgrade, opremljenost i stanje naselja u općem smislu (izgled, uređenost, javna infrastruktura i usluge) te ukupno zadovoljstvo stanara kvalitetom života i stanovanja na razini stana, zgrade i naselja. Stručna studija s rezultatima ovog istraživanja dostupna je na poveznici, a sažetak rezultata možete pročitati u članku Jutarnjeg lista.

Osim ovog anketnog istraživanja, projektni tim je 2021. proveo i anketu među predstavnicima suvlasnika u višestambenim zgradama u Hrvatskoj. Cilj ove ankete bio je prikupiti inicijalne informacije i uvide o problematici kvalitete gradnje, kvalitete života te održavanja i upravljanja zgradama, a iz perspektive predstavnika suvlasnika, kao onih koji imaju posredničku ulogu u provođenju cjelokupnog procesa. Rezultati ove ankete dostupni su ovdje.

Projekt HESC provodi se od listopada 2020. godine u zajedničkoj suradnji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (voditeljica hrvatskog tima: dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac) i Urbanističnog inštituta Republike Slovenije (voditelj slovenskog tima: dr. sc. Richard Sendi).