Koordinator znanstvenih projekta i programa 1. vrste (m/ž)

Opis posla:

Predlaže načine unaprjeđenja procedura vrednovanja, provodi analize provedbe natječaja i programa, prati stanje i analizira učinkovitost instrumenata i programa Zaklade, a u okviru svoje nadležnosti izrađuje prijedloge za poboljšanje i/ili razvoj novih programa, predlaže i provodi aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada i uz planiranje, programiranje godišnjih i višegodišnjih programa i projekata koji su namijenjeni ostvarivanju svrhe Zaklade, priprema tematske akcijske planove iz područja rada Odjela, prati njihovo ispunjavanje i o rezultatima izvještava voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost u Opatiji.  


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij; najmanje 3 godine radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost ostvaruju kandidati koji su doktorirali u području prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva ili biotehničkih ili tehničkih znanosti.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

Rok prijave:  21 dan od dana objave natječaja

 

Prijave se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku putem portala MojPosao ili na e-mail adresu: majabm@hrzz.hr.

U provedenom natječaju izabran je dr. sc. Marko Klobučar.