Koordinator znanstvenih projekata i programa 3. vrste (m/ž) – 1 izvršitelj u uredu Opatija

Opis posla:

Priprema i prikuplja potrebne materijale za vrednovanje i izvještavanje o ostvarivanju programa, priprema potrebne materijale za mjesečna i godišnja izvješća, prikuplja analitičke podatke o programima, pomaže u organizaciji ostalih aktivnosti vezanih uz programe Zaklade (radionice, konferencije, sastanci i ostale aktivnosti), sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, surađuje s referentom za financijsko praćenje projekata u praćenju financijskog plana projekta, brine o sadržaju mrežnih stranica Zaklade kako bi se osigurao jasan i svjež izvor informacija o programskim aktivnostima i postignućima Zaklade, sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Zaklade (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti), obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust) uz probni rok od tri mjeseca, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Nazorova 2, 51410 Opatija.


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

 

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme


Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Prijave se primaju isključivo u elektroničkom obliku putem portala MojPosao ili na e-mail adresu: majabm@hrzz.hr.

Rok prijave:  14 dana od objave natječaja

U provedenom natječaju izabrana je kandidatkinja Mija Egredžija.