Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste (m/ž)

Opis posla: Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje projekata i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između istraživača i voditelja projekata koje financira Zaklada i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe poput financijskog praćenja projekata, vođenja potrebnih evidencija, izrada financijskih procjena, pripreme dokumentacije za financiranje projekata i slično.

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
  • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Excel, Word, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca

Rok prijave: 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr.

U provedenom natječaju izabran je Alen Plančić, mag. iur.