Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste (m/ž)

Opis posla:

Koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje projekata i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između istraživača i voditelja projekata koje financira Zaklada i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost (Zagreb, Ilica 24).


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij; najmanje 1 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost ostvaruju kandidati koji su doktorirali u području tehničkih znanosti,  biotehničkih  znanosti, prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

Rok prijave:  27. siječnja 2021.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na jedan od dva načina: putem portala MojPosao ili na email adresu: majabm@hrzz.hr.


U provedenom natječaju izabrana je dr. sc. Ana Lončar.